11292-VIVA SEM 2 2010 Part 1.pdf - Latihan Ilmiah

7 downloads 104 Views 77KB Size Report
May 4, 2011 ... PANEL 1 PANEL 2 TIME. STUDENT. S/V. PANEL 1 PANEL 2. TUESDAY. WEK080062. NJ. RAZ. CTK. 2:30-3:30 WEK080013. NJ. ZMK. RAZ.
VIVA LATIHAN ILMIAH PART 1 DAY/TIME TUESDAY 5/4/11 9:30-10:30

STUDENT WEK080062 WEK080040 WEK080054

S/V NJ LSP NJ

PANEL 1 RAZ RAZ RAZ

PANEL 2 CTK CTK CTK

TIME STUDENT 2:30-3:30 WEK080013 WEK080014

S/V NJ NJ

PANEL 1 ZMK ZMK

PANEL 2 RAZ RAZ

2:30-3:30 WEK080021 WEK080023

ZMK CTK

LSP LSP

NJ NJ

10:30-11:30

WEK080005 WEK080006

NJ NJ

ZMK ZMK

SSS SSS

WEDNESDAY 6/4/11 9:30-10:30

WEK080042 WEK080050 WEK080038

SSS RAZ NJ

CTK CTK CTK

LSP LSP ZMK

2:30-4:30 WEK080067 WEK080069 WEK080077 WEK080079 WEK080080

ZMK ZMK CTK CTK CTK

NJ NJ NJ NJ NJ

SSS SSS SSS SSS SSS

THURSDAY 7/4/11 9:30-10:30

WEK080078 WEK080083

CTK CTK

ZMK ZMK

NJ NJ

2:30-4:30 WEK060103 WEK080061 WEK070051 WEK080064

ZMK ZMK NAK RAZ

SSS SSS SSS SSS

CTK CTK CTK CTK

FRIDAY 8/4/11 9:30-11:30

WEK080029 WEK080033

LSP CTK

NJ NJ

ZMK ZMK

2:30-3:30 WEK080020 WEK080085 WEK080073

SSS SSS CTK

LSP LSP LSP

ZMK ZMK ZMK

2:30-3:30 WEK070605 WEK080711

SSS SSS

NJ NJ

CTK CTK