2) Bistabilni multivibrator (nacrtajte el. shemu i valne oblike napona, o

15 downloads 245 Views 41KB Size Report
Pitanja - multivibratori. 1) Što su to multivibratori? 2) Bistabilni multivibrator ( nacrtajte el. shemu i valne oblike napona, objasnite princip rada i primjenu, te ...
Pitanja - multivibratori 1) Što su to multivibratori? 2) Bistabilni multivibrator (nacrtajte el. shemu i valne oblike napona, objasnite princip rada i primjenu, te napišite formule za proračun zasićenja i zapiranja). 3) Monostabilni multivibrator (nacrtajte el. shemu i valne oblike napona, objasnite princip rada i primjenu, napišite izraz za trajanje kvazistabilnog stanja). 4) Astabilni multivibrator (nacrtajte el. shemu i valne oblike napona, objasnite princip rada i primjenu, napišite izraze za trajanje kvazistabilnog stanja, period i frekvenciju astabila). 5) Schmittov okidni sklop (nacrtajte el. shemu i valne oblike napona te objasnite princip rada).