Download (1564Kb) - UM Students' Repository - Universiti Malaya

9 downloads 67 Views 2MB Size Report
Kedah. 1990. Diaerahkan kepada. Fakulti Perniagaan 8. Perakaunan. Universiti ... yang disenaraikan yang menyebabkan tekanan pekerjaan di kalangan guru.