Download (5Mb) - UM Students' Repository

7 downloads 6273 Views 5MB Size Report
manakah murid-murid tahun tiga dapat menjawab soalan-soalan kefahaman ... soalan kefahaman tahun enam, hanya satu perempat daripada semua murid tahun tiga .... BAB 4. KAJIAN-KAJIAN YANG BERKAITAN DENGAN. KEFAHAMAN ...