Download this PDF file

0 downloads 0 Views 5MB Size Report
13. 4. ' Relatior leaf oth to leal length. Relation of cell with towel length. 1,6. 1,7 .... 13 siadają jednakowe liczby chromosomów (n = 6). Z powodu występowania ...