Fra tannamalgamets historie - CONEM

9 downloads 128 Views 490KB Size Report
og Isaac John Greenwood (1796-. 1865), senere av Chapin Aaron Harris. (1806- 60) og Jonathan Taft (1820-. 1903), ageterte sterkt for anvendelsen.