ISO 13406 - Realtime

78 downloads 369 Views 90KB Size Report
ISO 13406-2. Tato norma byla vytvořena za účelem ochrany spotřebitele z hlediska kvalitativních parametrů a užitných vlastností LCD monitorů. Norma ...

!"

#

$

# #

! '

(

*+, -./0123 # 6 7 > 6 >

( ( 8! 9 8!

(

%

&

#

# #

# #

*+, -./01

$

# !

)

( 4 *+, :3/-2.;