keputusan rektor panduan kkn tematik unram

21 downloads 38947 Views 250KB Size Report
BUKU PANDUAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATiK MAHASISWA ... hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.