Poomsae Draw - World Taekwondo

5 downloads 174 Views 45KB Size Report
Individual F,Under 17,R16=Taegeuk 8,Keumgang. Individual F, Over 30,Final=Keumgang,Taeback. Individual F,Under 17,R8=Tae
Poomsae Draw Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual

F,Under 17,R32=Taegeuk 6,Koryo F,Under 17,R16=Taegeuk 8,Keumgang F,Under 17,R8=Taegeuk 5,Koryo F,Under 17,Semi Final=Taegeuk 8,Keumgang F,Under 17,Final=Taegeuk 7,Koryo F,Under 17,R32=Taegeuk 5,Koryo F,Under 17,R16=Taegeuk 7,Taeback F,Under 17,R8=Taegeuk 7,Koryo F,Under 17,Semi Final=Taegeuk 7,Koryo F,Under 17,Final=Taegeuk 7,Keumgang M, Under 30,R32=Taegeuk 7,Pyongwon M, Under 30,R16=Koryo,Taeback M, Under 30,R8=Keumgang,Shipjin M, Under 30,Semi Final=Taegeuk 7,Pyongwon M, Under 30,Final=Koryo,Taeback F, Under 30,R64=Taegeuk 8,Taeback F, Under 30,R32=Keumgang,Pyongwon F, Under 30,R16=Taegeuk 8,Taeback F, Under 30,R8=Keumgang,Shipjin F, Under 30,Semi Final=Taegeuk 8,Taeback F, Under 30,Final=Taegeuk 7,Pyongwon M, Over 30,R64=Taegeuk 7,Pyongwon M, Over 30,R32=Keumgang,Taeback M, Over 30,R16=Keumgang,Pyongwon M, Over 30,R8=Taegeuk 7,Shipjin M, Over 30,Semi Final=Taegeuk 8,Shipjin M, Over 30,Final=Taegeuk 7,Taeback F, Over 30,R32=Keumgang,Pyongwon F, Over 30,R16=Keumgang,Shipjin F, Over 30,R8=Taegeuk 8,Pyongwon

Individual F, Over 30,Semi Final=Koryo,Pyongwon Individual F, Over 30,Final=Keumgang,Taeback Pair,Under 17,R32=Taegeuk 7,Keumgang Pair,Under 17,R16=Taegeuk 7,Taeback Pair,Under 17,R8=Taegeuk 5,Koryo Pair,Under 17,Semi Final=Taegeuk 5,Keumgang Pair,Under 17,Final=Taegeuk 7,Koryo Pair, Under 30,R32=Taegeuk 7,Taeback Pair, Under 30,R16=Taegeuk 7,Pyongwon Pair, Under 30,R8=Taegeuk 8,Shipjin Pair, Under 30,Semi Final=Keumgang,Shipjin Pair, Under 30,Final=Taegeuk 7,Shipjin Pair, Over 30,Semi Final=Taeback,Chonkwon Pair, Over 30,Final=Taegeuk 8,Shipjin Team M,Under 17,R16=Taegeuk 8,Keumgang Team M,Under 17,R8=Taegeuk 7,Taeback Team M,Under 17,Semi Final=Taegeuk 5,Keumgang Team M,Under 17,Final=Taegeuk 5,Keumgang Team M, over 17,R16=Koryo,Pyongwon Team M, over 17,R8=Keumgang,Shipjin Team M, over 17,Semi Final=Taegeuk 8,Shipjin Team M, over 17,Final=Koryo,Taeback Team F, over 17,R16=Koryo,Pyongwon Team F, over 17,R8=Koryo,Shipjin Team F, over 17,Semi Final=Taegeuk 8,Shipjin Team F, over 17,Final=Taegeuk 7,Pyongwon Team F,Under 17,R16=Taegeuk 8,Pyongwon Team F,Under 17,R8=Taegeuk 7,Keumgang Team F,Under 17,Semi Final=Taegeuk 8,Keumgang Team F,Under 17,Final=Taegeuk 7,Keumgang