5 - SEW Eurodrive

36 downloads 784 Views 12MB Size Report
x1) [mm]. IEC-adapteri. NEMA-adapteri. AM63/71. AM56. 77. 530. 410. AM80/90 ...... Fuchs. Renolit CX-TOM 15. –30 °C ... +40 °C. Castrol. Obeen F82. –20 °C ..
Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut

Asennus- ja käyttöohje

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut Planeettavaihdemoottorit Rakennekoot P.002 – P.102 Vääntömomenttiluokat 24 – 500 kNm Julkaisuajankohta 02/2012

19316933 / FI

SEW-EURODRIVE—Driving the world

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä ohjeita ....................................................................................................... 5 1.1 Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia ............................................... 5 1.2 Turvaohjeiden rakenne .................................................................................. 5 1.3 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset ............................................. 6 1.4 Vastuun rajoitus ............................................................................................. 6 1.5 Tekijänoikeusmerkintä ................................................................................... 6 2 Turvaohjeita ............................................................................................................ 7 2.1 Huomautus..................................................................................................... 7 2.2 Yleistä ............................................................................................................ 7 2.3 Kohderyhmä................................................................................................... 8 2.4 Määräysten mukainen käyttö ......................................................................... 8 2.5 Muut voimassa olevat dokumentit.................................................................. 8 2.6 Vaihteessa olevat turvasymbolit..................................................................... 9 2.7 Pakkauksessa olevat kuvat.......................................................................... 10 2.8 Kuljetus ........................................................................................................ 11 2.9 Varastointi- ja kuljetusehdot ......................................................................... 14 3 Vaihteen rakenne ................................................................................................. 16 3.1 Planeettavaihteen ja eteenkytketyn vaihteen yhdistelmä............................. 16 3.2 Tyyppikilpi ja tyyppimerkintä ....................................................................... 17 3.3 Asennusasento ............................................................................................ 21 3.4 Asennusasentolehdet .................................................................................. 22 3.5 Eteenkytkettyjen vaihteiden asennusasennot .............................................. 27 3.6 Kallistusasento ja vaihtelevat asennusasennot............................................ 30 3.7 Korroosio- ja pintasuojausjärjestelmät ......................................................... 32 3.8 Voitelumenetelmät ....................................................................................... 33 4 Valinnais- ja lisävarusteet ................................................................................... 36 4.1 Ensiöpuoleiset komponentit ......................................................................... 36 4.2 Momenttituet ................................................................................................ 37 4.3 Lämpötila-anturi PT100................................................................................ 37 4.4 Öljyn tyhjennys............................................................................................. 38 5 Asennus ................................................................................................................ 39 5.1 Tarvittavat työkalut/apuvälineet.................................................................... 39 5.2 Toleranssit ................................................................................................... 39 5.3 Asennusohjeita ............................................................................................ 40 5.4 Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset ...................................................... 42 5.5 Tehtaalta toimitettu planeettavaihde ilman täytettyä öljyä (vakio)................ 43 5.6 Tehtaalta toimitettu öljyllä täytetty planeettavaihde (lisälaite) ...................... 44 5.7 Vaihteen asennus ........................................................................................ 45 5.8 Umpiakselilla varustettu vaihde.................................................................... 49 5.9 Kytkin ........................................................................................................... 51 5.10 AM-adapterin kytkentä ................................................................................. 52 5.11 Ensiöpuolen kansi AD .................................................................................. 55 5.12 Laippamallinen vaihde ................................................................................. 59 5.13 Momenttituet ............................................................................................... 60 5.14 Holkkitoisioakseli kutisteholkkeineen ........................................................... 63 5.15 Lämpötila-anturi PT100................................................................................ 70

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

3

Sisällysluettelo

6 Käyttöönotto ......................................................................................................... 71 6.1 Käyttöönotto-ohjeita .................................................................................... 71 6.2 Sisäänajoaika............................................................................................... 72 6.3 Käyttöönotto pitkään varastoitavissa vaihteissa........................................... 72 6.4 Takaisinpyörintäeste .................................................................................... 73 6.5 Pintalämpötilan ja öljyn lämpötilan mittaaminen .......................................... 74 6.6 Vaihteen poistaminen käytöstä / vaihteen suojaus ...................................... 75 7 Tarkastus / huolto ................................................................................................ 77 7.1 Tarkastus- ja huoltotöiden esivalmistelut ..................................................... 77 7.2 Tarkastus- ja huoltovälit ............................................................................... 78 7.3 Voiteluaineen vaihtovälit .............................................................................. 80 7.4 Öljyn määrän tarkastaminen ........................................................................ 81 7.5 Öljyn ominaisuuksien tarkastaminen............................................................ 82 7.6 Öljyn vaihtaminen ........................................................................................ 83 7.7 Tiivisterasvan täyttäminen............................................................................ 88 7.8 Huohottimen tarkastus ja puhdistaminen ..................................................... 89 8 Voiteluaineet ......................................................................................................... 90 8.1 Voiteluaineiden valinta ................................................................................. 90 8.2 Voiteluainetaulukko ...................................................................................... 91 8.3 Voiteluaineen täyttömäärät .......................................................................... 93 8.4 Tiivisterasvat / vierintälaakerirasvat: Planeettavaihde ................................. 96 8.5 Tiivisterasvat: Eteenkytketty vaihde RF.. / KF.. / K.. ja moottorit ................. 96 9 Toimintahäiriöt ..................................................................................................... 97 9.1 Ohjeita.......................................................................................................... 97 9.2 Huoltopalvelu ............................................................................................... 97 9.3 Häiriöt planeettavaihteessa P.. .................................................................... 98 9.4 Häiriöt eteenkytketyissä vaihteissa RF.. / KF.. / K.. ..................................... 99 9.5 Adapterin AM / AL häiriöt ............................................................................ 99 9.6 Moottoriin liittyvät ongelmat ....................................................................... 100 9.7 Jarrun DR / DV häiriöt ................................................................................ 101 9.8 Hävittäminen .............................................................................................. 101 10 Osoiteluettelo ..................................................................................................... 102 Hakemisto ........................................................................................................... 113

4

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Tärkeitä ohjeita Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia

1

Tärkeitä ohjeita

1.1

Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia

1

Käyttöohje on tuotteen tärkeä osa ja sisältää sen käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Käyttöohje on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. Käyttöohjeen on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen.

1.2

Turvaohjeiden rakenne

1.2.1

Merkkisanojen merkitys Seuraavassa taulukossa näkyy merkkisanojen tasot ja niiden tarkoitus, kun niitä käytetään ilmaisemaan turvaohjeita tai esinevahinkovaroituksissa ja muissa ohjeissa. Merkkisana

1.2.2

Merkitys

Laiminlyönnin seuraukset

VAARA!

Välittömästi uhkaava vaara

Kuolema tai vakavia loukkaantumisia

VAROITUS!

Mahdollinen vaaratilanne

Kuolema tai vakavia loukkaantumisia

VARO!

Mahdollinen vaaratilanne

Lieviä loukkaantumisia

HUOMIO!

Mahdolliset aineelliset vahingot

Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen

HUOM!

Hyödyllinen ohje tai vihje: Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä.

Osiokohtaisten turvaohjeiden rakenne Osiokohtaiset turvaohjeet eivät vain koske jotain tiettyä toimenpidettä, vaan useita saman aihepiirin toimenpiteitä. Käytetyt kuvasymbolit viittaavat joko yleiseen tai johonkin tiettyyn vaaraan. Tässä näkyy osiokohtaisen turvaohjeen rakenne:

MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. • 1.2.3

Toimenpiteet vaaran välttämiseksi

Sisällytettyjen turvaohjeiden rakenne Sisällytetyt turvaohjeet on sisällytetty suoraan työ- tai käsittelyohjeeseen ennen vaarallista työ- tai käsittelyvaihetta. Tässä näkyy sisällytetyn turvaohjeen rakenne: •

MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. – Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

5

Tärkeitä ohjeita Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset

1 1.3

Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on vaihteiden varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa.

1.4

Vastuun rajoitus Käyttöohjeen noudattaminen on sarjan P.002 – P.102 planeettavaihteiden turvallisen käytön sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa.

1.5

Tekijänoikeusmerkintä © 2012 – SEW-EURODRIVE. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen – myös osittainen – kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu hyödyntäminen on kielletty.

6

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Turvaohjeita Huomautus

2

2

Turvaohjeita Seuraavien perustavien turvaohjeiden tarkoituksena on välttää henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että näitä periaatteellisia turvaohjeita noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet asianomaiset dokumentit kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet niiden sisällön. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen.

2.1

Huomautus Seuraavat turvaohjeet liittyvät ennen kaikkea vaihteiden käyttöön. Vaihdemoottoreiden käytössä on noudatettava lisäksi moottoreiden käyttöohjeeseen sisältyviä turvaohjeita. Ota myös huomioon käyttöohjeen yksittäisten lukujen täydentävät turvallisuusohjeet.

2.2

Yleistä VAROITUS! Vaihteissa voi olla käytön aikana liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen •

Vain koulutetut henkilöt saavat kuljettaa, varastoida, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa laitteita ja niiden osia, ja silloin on ehdottomasti otettava huomioon: – Voimassa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet – Vaihteen varoitus- ja ohjekilvet – Kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönottoohjeet ja kytkentäkaaviot – Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset – Kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksetÄlä koskaan asenna viallisia tuotteitaIlmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelleSuojakansien luvattomasta poistosta, epäasiallisesta käytöstä, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

Katso lisätietoja dokumentaatiosta.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

7

Turvaohjeita Kohderyhmä

2 2.3

Kohderyhmä Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa mekaanisia töitä. Ammattitaitoiset henkilöt ovat henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen rakenteeseen, mekaaniseen asennukseen, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on kyseisiin töihin vaadittava pätevyys: •

Mekaniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi mekaanikko tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkintoTämän käyttöohjeen tuntemus

Vain ammattitaitoiset sähköasentajat saavat suorittaa sähköteknisiä töitä. Ammattitaitoiset sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen sähköasennukseen, käyttöönottoon, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: •

Sähkötekniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi sähkömies tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkintoTämän käyttöohjeen tuntemus

Muut kuljetukseen, varastointiin, käyttöön ja jätteiden hävittämiseen liittyvät työt saa suorittaa vain henkilöt, jotka ovat saaneet kyseisen tehtävän vaatimaa opastusta. Kaikkien ammattihenkilöiden on käytettävä töiden aikana tarvittavaa suojavaatetusta.

2.4

Määräysten mukainen käyttö Sarjojen P.002 – P.102 planeettavaihteet ovat teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja moottorin käyttämiä vaihteita. Teknisten tietojen tai tyyppikilven mukaisia sallittuja pyörimisnopeuksia ja tehoja on noudatettava. Mikäli vaihteita kuormitetaan sallituista arvoista poiketen tai niitä käytetään muualla kuin teollisuus- ja ammattikäytössä, niiden käyttö on sallittua vain SEW-EURODRIVEn luvalla. Käyttö räjähdysvaarallisella alueella on kielletty, ellei moottoria tai vaihdetta ole erityisesti tarkoitettu siihen. Planeettavaihteet ovat EY-konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittamia koneisiin ja järjestelmiin asennettavia komponentteja. Määräysten mukaisen käytön aloittaminen on kielletty EY-direktiivin voimassaoloalueella niin kauan, kunnes lopputuotteen on todettu olevan konedirektiivin 2006/42/EY mukainen.

2.5

Muut voimassa olevat dokumentit Lisäksi on noudatettava seuraavia julkaisuja ja dokumentteja:

8Vaihdemoottoreiden käytössä on noudatettava lisäksi moottoreiden ja eteenkytkettyjen vaihteiden käyttöohjeeseen sisältyviä turvaohjeita.Mahdollisten lisälaitteiden käyttöohjeet.Toimeksiantokohtainen dokumentaatio, esim. mittalehti.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Turvaohjeita Vaihteessa olevat turvasymbolit

2.6

2

Vaihteessa olevat turvasymbolit VARO! Turvasymbolit ja kyltit voivat ajan myötä likaantua tai muuttua muuten epäselviksi. Epäselvien symbolien aiheuttama loukkaantumisvaara. •

Kaikkien turva-, varoitus- ja käyttöohjeiden on aina oltava selkeästi luettavassa kunnossa.Vaihda vaurioituneet turvasymbolit ja kyltit uusiin.

Vaihteeseen kiinnitetyt turvasymbolit on otettava huomioon. Niillä on seuraava tarkoitus: Turvasymbolit Oil

Merkitys

Öljyntäyttöruuvi

Öljyn tyhjennys Oil

Oil

Oil

Öljyn mittatikku

Öljyn mittalasi

Ilmausruuvi

Jälkivoitelukohta

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

9

Turvaohjeita Pakkauksessa olevat kuvat

2 2.7

Pakkauksessa olevat kuvat Pakkaukseen merkityt kuvat on otettava huomioon. Niillä on seuraava tarkoitus:

Helposti rikkoutuva

Suojattava kuumuudelta

Ylä

Suojattava kosteudelta

Sitominen

Käsikoukun käyttö kielletty

Painopiste 1811486091

10

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Turvaohjeita Kuljetus

2.8

Kuljetus

2.8.1

Kuljetusta koskevia ohjeita

2

VAROITUS! Riippuvat kuormat voivat pudota. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Älä oleskele riippuvan kuorman alapuolella.Varmista vaarallinen alue.

VARO! Viallisista tiivisteistä ulospursuavan rasvan aiheuttama liukastumisvaara. Lievä loukkaantuminen. •

Tarkasta vaihde ja asennusosat ulospursuavan rasvan osalta.

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli sitä ei kuljeteta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. Noudata seuraavia ohjeita: •

Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä välittömästi kuljetusliikkeelle. Käyttöönotto on tarvittaessa estettävä.Katso vaihteen paino tyyppikilvestä tai mitoituspiirustuksesta. Ota huomioon niihin merkityt kuormat ja määräykset.Ota huomioon koko vaihteen painopiste.Käytä soveltuvia, riittävästi mitoitettuja ja kunnossa olevia kuljetusvälineitä.Mikäli mahdollista, kuljeta vaihde ilman sen sisältämää öljyä.Varmista, että nostosilmukoihin kiinnittäminen tapahtuu siten, että kuorma ei ole vinossa.Vaihde on kuljetettava niin, että vaihde ei vaurioidu. Esimerkiksi akselin päihin kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa vaihdetta.Älä kuljeta vaihdetta putkijohdoista.Varmista, että sovitekiilat eivät pääse putoamaan ulos.Planeettavaihteiden ja planeettavaihdemoottoreiden kiinnittämiseen käytetään piirustuksiin merkittyjä kohtia. Kuljetushihnoja, jotka on kuvattu seuraavissa piirustuksissa katkoviivoitettuna, käytetään planeettavaihteiston tukemiseen ja tasapainottamiseen. Seuraavissa kuvissa näkyy vaihteen esimerkkikuljetus.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

11

Turvaohjeita Kuljetus

2 2.8.2

Planeettavaihde jalkamallina Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä kuljetus.

2.8.3

Planeettavaihde laippamallina Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä kuljetus.

12

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Turvaohjeita Kuljetus

2.8.4

2

Planeettavaihde ja momenttituki (vakio) Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä kuljetus.

4269462795

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

13

Turvaohjeita Varastointi- ja kuljetusehdot

2 2.9

Varastointi- ja kuljetusehdot Vaihteissa voi olla varastointi- ja kuljetusolosuhteista riippumatta seuraavia suojauksia tai pakkauksia.

2.9.1

Sisäpuolinen suojaus

Vakiosuojaus Testiöljy tyhjennetään vaihteesta koekäytön jälkeen. Jäljelle jäänyt öljykalvo suojaa vaihdetta korroosiolta rajoitetun ajan.

Pitkäaikaissuojaus Testiöljy tyhjennetään vaihteesta koekäytön jälkeen, ja sisätila täytetään höyryfaasiinhibiittorilla. Ilmaussuodatin korvataan sulkuruuvilla, ja suodatin pakataan mukaan.

2.9.2

Ulkopuolinen suojaus Ulkopuoliseen suojaukseen käytetään yleisesti seuraavia toimenpiteitä:

2.9.3Akseleiden, laippojen, asennusosien ja jalkapintojen paljaita, maalaamattomia pintoja ei käsitellä korroosionsuoja-aineella. Poista aine sopivalla liuottimella, joka ei vahingoita akselin tiivisteitä.Pienet varaosat ja irto-osat (ruuvit, mutterit jne.) toimitetaan muovisissa korroosiosuojapakkauksissa (VCI-korroosiosuojapusseissa).Kierrereiät ja umpireiät suljetaan muovitulpilla.Jos vaihde varastoidaan yli 6 kuukaudeksi, maalaamattomien pintojen suojakäsittely ja maalipinta on tarkastettava säännöllisesti. Vahingoittunut suojakäsittely ja/tai maalipinta on korjattava tarvittaessa.

Pakkaus

Vakiopakkaus Vaihde toimitetaan suojaamattomana lavalle pakattuna. Käyttö: maakuljetus

Pitkäaikaispakkaus Vaihde toimitetaan puisessa suojalaatikossa, joka soveltuu myös merikuljetukseen. Käyttö: merikuljetus ja/tai pitkäaikainen varastointi

14

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Turvaohjeita Varastointi- ja kuljetusehdot

2.9.4

2

Varastointiehdot

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli sitä ei varastoida ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Vaihde on suojattava varastoinnin ajaksi tärinöiltä, jotta vierintälaakerien kehät eivät vaurioidu!Toisioakselia on pyöräytettävä kuuden kuukauden välein vähintään kierroksen verran, jotta ensiö- ja toisioakselien vierintälaakerien rullankannattimet muuttaisivat asentoaan.

HUOM! Vaihteistoissa ei ole toimitettaessa öljyä, joten varastointiajan ja -olojen mukaan tarvitaan seuraavan taulukon mukaisia erilaisia suojauksia.

Suojaus + pakkaus

Varastointipaikka

Varastointiaika

Vakiosuojaus + Vakiopakkaus

Katettu ja suljettu, tasainen lämpötila ja ilman kosteus (5 °C < â < 60 °C, suhteellinen kosteus < 50 %). Ei äkillisiä lämpötilan vaihteluja, ja hallittu, suodatettu ilmanvaihto (liaton ja pölytön). Ei aggressiivisia höyryjä eikä tärähtelyjä.

Enint. 6 kuukautta suojapinnoitteen ollessa moitteeton.

Pitkäaikaissuojaus + Vakiopakkaus

Katettu ja suljettu, tasainen lämpötila ja ilman kosteus (5 °C < â < 60 °C, suhteellinen kosteus < 50 %). Ei äkillisiä lämpötilan vaihteluja ja varastointitilan hallittu ilmanvaihto (liaton ja pölytön). Ei aggressiivisia höyryjä eikä tärähtelyjä.

Enint. 3 vuotta, mikäli suoritetaan säännöllinen tarkastus ja korroosiosuojausten moitteettomuus.

Pitkäaikaissuojaus + Pitkäaikaispakkaus

Katettu, suojattu sateelta, tärinätön

Enint. 3 vuotta, mikäli suoritetaan säännöllinen tarkastus ja korroosiosuojausten moitteettomuus.

HUOM! Mikäli vaihdetta varastoidaan trooppisilla alueilla, on varmistettava, että vaihde on suojattu riittävän hyvin hyönteisten tuholta. Mikäli vaihdetta varastoidaan poikkeavissa olosuhteissa, on otettava yhteys SEW-EURODRIVEen.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

15

Vaihteen rakenne Planeettavaihteen ja eteenkytketyn vaihteen yhdistelmä

3 3

Vaihteen rakenne

3.1

Planeettavaihteen ja eteenkytketyn vaihteen yhdistelmä Planeettavaihteet ovat yhdistelmiä, joissa on •

Planeettavaihde P.. pääteasteAlennusvaihde RF.. tai KFOsat: moottori, kytkin, sovite ja takaisinpyörimiseste

Seuraavassa kuvassa näkyy planeettavaihteen, eteenkytketyn vaihteen ja moottorin esimerkkiyhdistelmä.

RF..

Moottori

KF..

P.. 1044069259

P.. RF.. KF..

16

Planeettavaihde Hammasvaihde (laipparakenne) Kartiopyörävaihde (laipparakenne)

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Tyyppikilpi ja tyyppimerkintä

3.2

Tyyppikilpi ja tyyppimerkintä

3.2.1

Planeettavaihde

3

Seuraava esimerkki kuvaa tyyppikilven rakennetta.

SEW-EURODRIVE

Bruchsal / Germany

Type PF042 KF97 DRE132 ML4 / TF Nr. 1 01.1101687801.0001.10 / 12345678 1:

1880

norm.

min.

max.

i

PK1 [kW]

6.6

1.3

6.6

FS

MK2 [Nm]

77000

77000

77000

FR1

[N]

0

n1

[1/min]

1430

285

1430

FR2

[N]

0

n2

[1/min]

0.77

0.15

0.77

FA1

[N]

0

FA2

[N]

50000

Operation instruction have to be observed! Made in Germany

1.3

Mass [kg] 840

0 Fans 0 Qty of greasing points CLP HC VG220 synth. Oil - 29 ltr.

Year 2010

9007202573749771

Type

Tyyppimerkintä

Nr. 1

Valmistusnumero

PK1

[kW]

Ensiöakselin käyttöteho (HSS)

MK2

[Nm]

Vaihteen toision vääntömomentti

n1

[1/min]

Ensiöakselin pyörimisnopeus (HSS)

n2

[1/min]

Toisioakselin pyörimisnopeus (LSS)

norm.

Normaali toimintapiste

min.

Toimintapiste minimipyörimisnopeudella

max.

Toimintapiste maksimipyörimisnopeudella

i

Tarkka välityssuhde Käyttökerroin

FS FR1

[N]

Ensiöakseliin vaikuttava säteisvoima

FR2

[N]

Toisioakseliin vaikuttava säteisvoima

FA1

[N]

Ensiöakseliin vaikuttava aksiaalivoima

FA2

[N]

Toisioakseliin vaikuttava aksiaalivoima

Mass

[kg]

Vaihteen paino

Qty of greasing points

Voitelukohteiden määrä

Fans

Asennettujen puhallinten määrä Öljyn laatu ja viskositeettiluokka / öljyn määrä

Year

Valmistusvuosi

IM

Asennusasento ja -pinta

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

17

Vaihteen rakenne Tyyppikilpi ja tyyppimerkintä

3

Vaihteen tyyppimerkintä koostuu seuraavista tiedoista:

P

H

F

/T

032

RF

97

DRE

160M4

Rakennekoko + napaluku Moottori Sarja Rakennekoko Eteenkytketty vaihde Sarja Rakennekoko Momenttituki Laipparakenne

Planeettavaihde

Holkkiakseli kutisteholkille Vaihteen tyyppi

18

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Tyyppikilpi ja tyyppimerkintä

3.2.2

3

Eteenkytketty vaihde Seuraava esimerkki kuvaa tyyppikilven rakennetta.

76646 Bruchsal / Germany

K57 AQH140/1 01.1234567890.0001.08

IM

i

M3B

19,34 65 665 kg 32 IP

na pk r/min

232

ne pk r/min

4500

Ma pk Nm

Made in Germany 0641 543 1

CLP HC 220 Synth.Öl / 2,4L

210927627 = käyttökerroin

fb FRa max

[N]

FRe max

[N]

= toisionpuoleisen säteisvoiman maksimiarvo = ensiönpuoleisen säteisvoiman maksimiarvo (kun vaihteen ensiöpuolella on kansi AD)

i

= vaihteen välityssuhde

IM

= tieto asennusasennosta

IP..

= kotelointiluokka

ne max

[1/min]

= ensiön maksimikäyntinopeus

na

[1/min]

= toision käyntinopeus

Me max

[Nm]

= ensiön maksimivääntömomentti

Ma

[Nm]

= toision vääntömomentti

MR

[Nm]

= luistomomentti AR-adapteria käytettäessä

MRS

[Nm]

= takaisinpyörintäesteen estosuuntainen maksimimomentti

Vaihteen tyyppimerkintä koostuu seuraavista tiedoista: RF

47 / A Suoraan asennettavaa moottoria varten Vaihteen rakennekoko Hammasvaihdesarja (laipparakenne)

HUOM! Tyyppimerkintöjen tarkka kuvaus ja lisätiedot käyvät ilmi seuraavista julkaisuista: •

luettelo "Vaihteet" tailuettelo "Vaihdemoottorit"

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

19

Vaihteen rakenne Tyyppikilpi ja tyyppimerkintä

3 3.2.3

Eteenkytketty vaihde ja moottori Seuraava esimerkki kuvaa tyyppikilven rakennetta.

KF97 DRE160M4 3

1460/26 V 400/690 V 380-420

kW 11 S1

660-725

IM

i 56.55

0.81 A 22.5/13.0 IP 54

IEC60034

Nm 4070 eff% 90.7 Iso.Kl. 130 (B) Hz 50.0

CLP 220 Miner.Öl / 7.0 l

kg 251.000

9007200674532107 Typ

Tyyppimerkintä

Nr.

Alennusvaihdemoottorin valmistusnumero

i 1/min

Välityssuhde [min-1]

Ensiöakselin/toisioakselin pyörimisnopeus

Nm

[Nm]

Toisiovääntömomentti

kW

[kW]

Vaihteen ensiökäyttöteho

S1

Käyttötapa

cos φ

Moottorin tehokerroin

V

[V]

Liitäntäjännite kolmio-/tähtikytkennässä

A

[A]

Moottorin mitoitusvirta kolmio-/tähtikytkennässä

Hz

[Hz]

IM kg

[kg]

IP Bremse V Nm

Verkkotaajuus Malli Alennusvaihdemoottorin paino Moottorin kotelointiluokka

[V] [Nm]

Jarrun liitäntäjännite Jarrumomentti Öljyn laatu ja viskositeettiluokka / öljyn määrä

Moottorin tyyppimerkintä koostuu seuraavista tiedoista: KF 97 DRE 160M4 Moottorin rakennekoko + napaluku Moottorisarja Alennusvaihdemoottorin rakennekoko Alennusvaihdemoottorin sarja

20

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Asennusasento

3.3

3

Asennusasento Asennusasento on vaihteen kotelon asento, joka merkitään M1..M6. Asennusasennot koskevat planeettavaihteita umpiakseli- ja holkkiakselimalleina.

P..RF..

M6 M2 M1 M4 M5

M3

P..KF..

M6 M2 M1 M4

M5

M3

9007200282889611

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

21

Vaihteen rakenne Asennusasentolehdet

3 3.4

Asennusasentolehdet Seuraavassa taulukossa on asennusasentoja käsittelevillä sivuilla käytetyt symbolit ja niiden merkitykset: Symboli

Merkitys Ilmausruuvi Öljymäärän tarkastusruuvi

Öljyn tyhjennysruuvi

Ilmanpoistin

Öljyn mittatikku

Öljyn mittalasi

22

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Asennusasentolehdet

3.4.1

3

P..RF..

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

23

Vaihteen rakenne Asennusasentolehdet

3 3.4.2

24

PF..RF..

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Asennusasentolehdet

3.4.3

3

P..KF..

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

25

Vaihteen rakenne Asennusasentolehdet

3 3.4.4

26

PF.KF..

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Eteenkytkettyjen vaihteiden asennusasennot

3.5

3

Eteenkytkettyjen vaihteiden asennusasennot HUOM! Planeettavaihdemoottoreiden asennusasennon lisäksi on määritetty seuraavat tiedot.

3.5.1

Eteenkytketty kartiopyörävaihde KF.. Eteenkytketylle kartiopyörävaihteelle KF.. on määritetty asennot 0°, 90°, 180° tai 270°. Lisäksi kiinnityslaipan asento on määritetty sivulle A tai B.

B A

1043984907

Jotta tehohäviö pidetään eteenkytketyssä vaihteessa mahdollisimman pienenä, SEWEURODRIVE suosittelee seuraavassa yleiskuvassa näkyvien asennusasentojen käyttöä.

HUOM! Mikäli käytetään poikkeavia asennusasentoja, on otettava yhteys SEW-EURODRIVEen.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

27

Vaihteen rakenne Eteenkytkettyjen vaihteiden asennusasennot

3

M1

M2

0° A

270° A

90° A

180° B

0° B

M3

270° A

270° A

90° A

180° A

0° A

M4 270° A

180° A

90° A

180° A

90° A

0° A

M6

M5 0° A

270° A

90° B

180° A

0° A

270° B

90° A

180° A

Selitykset M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6

= planeettavaihteen asennusasento

0° / 90° / 180° / 270°

= eteenkytketyn kartiopyörävaihteen asennusasento

A/B

= kiinnityslaipan asento eteenkytketyssä kartiopyörävaihteessa

1) esimerkillinen esitystapa, putkituksen asento poikkeaa kuvasta.

28

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Eteenkytkettyjen vaihteiden asennusasennot

3.5.2

3

Eteenkytketty lieriöhammasvaihde RF.. Eteenkytketylle lieriöhammasvaihteelle RF.. on määritetty asennot 0°, 90°, 180° tai 270°. Jotta tehohäviö pidetään eteenkytketyssä vaihteessa mahdollisimman pienenä, SEWEURODRIVE suosittelee seuraavassa yleiskuvassa näkyvien asennusasentojen käyttöä.

HUOM! Mikäli käytetään poikkeavia asennusasentoja, on otettava yhteys SEW-EURODRIVEen.

M1M2M3

180°

M4M5

270°

M6

90°

1043719691 Selitykset M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6

= planeettavaihteen asennusasento

0° / 90° / 180° / 270°

= eteenkytketyn lieriöhammasvaihteen asennusasento

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

29

Vaihteen rakenne Kallistusasento ja vaihtelevat asennusasennot

3 3.6

Kallistusasento ja vaihtelevat asennusasennot Vakioasennusasennoista poikkeavia asennusasentoja kutsutaan kallistusasennoiksi tai vaihteleviksi asennusasennoiksi. Kallistusasentoon asennettavilla vaihteilla on tavallisesta poikkeava, mutta kuitenkin kiinteä asennusasento. Vaihtelevaan asennusasentoon asennettavia vaihteita voidaan vaihdella käytön aikana vapaasti ilmoitetun alueen puitteissa. Kallistusasentojen ja vaihtelevien asennusasentojen tunnus koostuu seuraavista tiedoista:

M1 - M2/20°/V [1]

[2]

[3] [4]

[1] Lähtöasennusasento [2] Kohdeasennusasento

[3] Kallistuskulma [4] F = kiinteä pääteasento; V = vaihteleva pääteasento

Seuraavassa kuvassa on esimerkkejä:

M1 – M6 / 20°

M1 – M5 / 20°

M1

20°

20°

M6

M5

M1 – M2 / 30°

M1 – M4 / 30° M1

30°

M4

30°

M2

1002784267

30

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Kallistusasento ja vaihtelevat asennusasennot

3

Mikäli vaihteen asennusasento poikkeaa useassa suunnassa vakioasennusasennosta, kaikki pääteasenot on ilmoitettava. Kiinteitä ja vaihtelevia pääteasentoja voidaan yhdistellä. Esimerkki vaihteesta, joka asennetaan - asennusasennon M1 ollessa lähtökohtana käytön aikana ±20° toisioakselin ympärillä kallistetusti ja kiinteästi 30° kipattuna pituusakselin ympäri: M1 - M2/20°/V - M4/20°/V - M5/30°/F

HUOM! Kallistusasennoissa ja vaihtelevissa asennusasennoissa voi olla lisävarusteisiin ja teknisiin tietoihin liittyviä rajoituksia, jotka pidentävät toimitusaikoja. Ota tarvittaessa yhteys SEW-EURODRIVEen.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

31

Vaihteen rakenne Korroosio- ja pintasuojausjärjestelmät

3 3.7

Korroosio- ja pintasuojausjärjestelmät Seuraavaan taulukkoon on koottu korroosio- ja pintasuojausjärjestelmien yleiskatsaus. OS 1 Vähäinen ympäristökuormitus

SEW:n käyttämä

Käyttö pintasuojauksen tyypillisissä ympäristöoloissa Korroosiokategoriat DIN EN ISO 12944-2

Esimerkkisovelluksia

Soveltuu ympäristöihin, joissa ilmenee kondensaatiota, ja ympäristöihin, joissa on alhainen ilmankosteus tai ilman vähäistä likaantumista. Esim. ulkotiloissa oleviin, katettuihin tai suojalaitteella varustettuihin sovelluksiin sekä lämmittämättömiin rakennuksiin, joissa kosteus voi tiivistyä. Seuraavan korroosioluokan mukaisesti: C2 (vähäinen)

Soveltuu ympäristöihin, joissa on korkea ilmankosteus tai joissa ilmenee ilman keskikorkeaa likaantumista, esim. ulkotiloissa käytettävissä sovelluksissa, jotka joutuvat sään vaikutuksen alaiseksi. Seuraavan korroosioluokan mukaisesti: C3 (kohtalainen)

• •

• •

Laitteistot sahoilla Sekoittimet

Kondensaatiotesti ISO 6270 Suolasumutesti ISO 7253 Pintamaalin sävy1) RAL-sävyt Kirkkaat osat akselin päät/laipat 1)

OS 2 Ympäristökuormitus keskitasoa

Käyttö louhoksissa Köysiradat

OS 3 Suuri ympäristökuormitus

Soveltuu ympäristöihin, joissa on korkea ilmankosteus ja toisinaan voimakasta ilman likaantumista ja muuta kemiallista likaa. Toisinaan tehtävä happo- ja lipeäpitoinen kostea puhdistus. Soveltuu käyttöön myös rannikkoalueilla, joilla esiintyy suolan aiheuttamaa kuormitusta. Seuraavan korroosioluokan mukaisesti: C4 (voimakas) • • •

Satamanosturit Jätevedenpuhdistamot Louhimoissa käytettävät laitteistot

120 h

120 h

240 h240 h

480 h

RAL 7031

RAL 7031

RAL 7031

kyllä

kyllä

kyllä

Ulkopinnat suojattu vettä ja hikeä hylkivällä ruostesuoja-aineella

Standardisävy

HUOM! Peltiosat (esim. suojukset, tuuletinkotelo) on maalattu värisävyllä RAL 1003.

32

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Voitelumenetelmät

3.8

3

Voitelumenetelmät Planeettavaihteiden asennusasennot huomioon ottaen erotetaan kaksi vakiovoitelutapaa.

3.8.1

Uppovoitelu vaakasuorissa asennusasennoissa: M1 / M3 / M5 / M6 Vaihde on täytetty öljyllä puoliväliin saakka. Hammastus- ja laakeriosia ei saa upottaa öljyyn. Ne voidellaan roiskuvalla öljyllä. Öljyn taso tarkistetaan kotelohammaskehän mittalasista [1]. Öljyn poistoruuvin [2] voi korvata vaihtoehtoisesti öljyn poistohanalla. Öljyä täytetään tuuletusventtiilin kautta [3]. [3]

[1]

[2] 4412712587

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

33

Vaihteen rakenne Voitelumenetelmät

3 3.8.2

Öljykylpyvoitelu pystysuorissa asennusasennoissa: M2 / M4 Vaihde on täytetty öljyllä lähes kokonaan. Kaikki hammastus- ja laakerointikohdat uppoavat öljykylpyyn kokonaan tai osittain.

Asennusasento M2

Vakiovoitelumenetelmä öljyn tasaussäiliöllä: •

Öljyn tasaussäiliö [2] tilavuuden tasaamiseksiÖljymäärä tarkastetaan tuuletusventtiilillä [1] varustetulla yhdistetyllä öljyn mittatikullaÖljyn täyttäminen öljyn tasaussäiliön kautta

Rakennekoot P.002 - P.082:

[1]

[2]

[3]

[4] 4480298635 [1]

Ilmausruuvilla varustettu öljyn mittatikku

[3]

Nousuputki

[2]

Öljyn tasaussäiliö

[4]

Öljyntyhjennysruuvi

Rakennekoot P.092 - P.102:

[1]

[2]

[3]

[4] 4488787211

34

[1]

Öljyn mittatikku

[3]

Öljyn tasaussäiliö

[2]

Ilmausruuvi

[4]

Öljyntyhjennysruuvi

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Vaihteen rakenne Voitelumenetelmät

Asennusasento M4

3

Vakiovoitelumenetelmä ilman öljyn tasaussäiliötä: •

Öljymäärä tarkastetaan öljyn mittatikullaErillinen tuuletusventtiiliÖljyn täyttäminen nousuputken kautta

[1] [2] [3]

[4]

4490284299 [1]

Ilmanvaihtoventtiili

[3]

Nousuputki

[2]

Öljyn mittatikku

[4]

Öljyntyhjennysruuvi

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

35

Valinnais- ja lisävarusteet Ensiöpuoleiset komponentit

4 4

Valinnais- ja lisävarusteet

4.1

Ensiöpuoleiset komponentit Seuraavassa kuvassa näkyy ensiöpuoleisten komponenttien yleiskuva. DRS DRE DRP AD/ZR DVE DV

AD

AD/RS

AM

AD/P

RF..

AR/W

KF.. / K..

/W

AR

AR/WS

/WS

AT/RS

AT

AT/BM(G)

18014399533097739

36

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Valinnais- ja lisävarusteet Momenttituet

4.2

4

Momenttituet Työntämällä kiinnitettäviin umpi- ja holkkiakselivaihteisiin saa valinnaisen momenttituen. Tukivoima vaikuttaa asiakkaan kuorman kiinnityspisteen mallista ja kuorman suunnasta riippuen reaktiomomentin seurauksena veto- tai painovoimana.

4.2.1

Yksipuolinen momenttituki Momenttituki on sisällytetty toimitukseen tai asiakkaan toiveista riippuen asennettu. Kiinnitysruuvit sisältyvät toimitukseen. Kuvassa näkyy esimerkillisenä planeettavaihdemoottorin ja yksipuolisen momenttituen yhdistelmä.

1138611211

4.3

Lämpötila-anturi PT100 Vaihteen öljyn lämpötilan mittaamiseen voidaan käyttää lämpötila-anturia PT100. Lämpötila-anturi on vaihteen öljypohjassa. Tarkka paikka riippuu vaihteen rakenteesta.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

37

Valinnais- ja lisävarusteet Öljyn tyhjennys

4 4.4

Öljyn tyhjennys Vaihteessa on vakiona öljyn tyhjennysruuvi. Rakennekoot P.092 ja P.102 voi varustaa asennusasennoissa M1; M3; M5; M6 vaihtoehtoisesti öljyn poistohanalla [1]. Siihen saa asennettua helposti tyhjennysjohdon vaihteiston öljynvaihtoa varten.

[1] 4510205707

38

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Tarvittavat työkalut/apuvälineet

5

Asennus

5.1

Tarvittavat työkalut/apuvälineet

5

Toimitukseen ei sisälly: •

RuuviavainsarjaMomenttiavainAsennustyökaluMahd. tasauselementit (aluslevyt, välirenkaat)Ensiö- ja toisiopuolen asennusosien kiinnitysmateriaalitAsennustahna, esim. SEW-EURODRIVEn NOCO®-neste → paitsi holkkiakselivaihteissaHolkkiakselillisissa vaihteissa → apuvälineet osien asentamiseksi akselille / irrottamiseksi akseliltaKiinnitysosia vaihteen perustaa varten

5.2

Toleranssit

5.2.1

Planeettavaihde P..

Akselin päät

DIN 748 mukainen läpimittatoleranssi: Ø

> 50 mm

→ ISO m6

Keskiöreiät: Ø Ø

Kiinnityslaippa

5.2.2

120...210 mm → M20 240...290 mm → M24

Keskitysreunan toleranssi: ISO f8

Eteenkytketty vaihde RF.. / KF.. / K..

Akselin päät

DIN 748 mukainen läpimittatoleranssi: Ø Ø

≤ 50 mm > 50 mm

→ ISO k6 → ISO m6

Standardin DIN 332 D mukaiset keskiöporaukset: Ø Ø

> 85...130 mm → M24 > 130...180 mm1) → M30

1) Mitat eivät ole DIN 332:n mukaiset, kierteen syvyys upotuksineen on vähintään kaksi kertaa kierteen nimellisläpimitta

DIN 6885 (korkea) mukaiset kiilat

Kiinnityslaippa

Keskitysreunan toleranssi: ISO f7

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

39

Asennus Asennusohjeita

5 5.3

Asennusohjeita VAROITUS! Puristumisvaara käyttölaitteen tahattoman käynnistymisen vuoksi. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Kytke moottori jännitteettömään tilaan ennen töiden aloittamista.Estä moottorin käynnistäminen vahingossa.

VAROITUS! Riittämättömästi varmistettu asiakkaan kone voi kaatua vaihteen asennuksen ja irrottamisen aikana. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Varmista asiakkaan kone vaihteen asennuksen ja irrottamisen aikana tahatonta liikkumista vastaan.

VAROITUS! Kuuma vaihde ja kuuma vaihdeöljy aiheuttavat palovammojen vaaran. Vakavat loukkaantumiset. •

Anna vaihteen jäähtyä ennen töiden aloittamista.Öljymäärän tarkastusruuvia ja öljyn tyhjennysruuvia irrotettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

VARO! Varmistamattomien asennusosien, esim. sovitekiilojen, aiheuttama vaara. Lievä loukkaantuminen. •

Kiinnitä tarvittavat suojalaitteet.

VARO! Viallisista tiivisteistä ulospursuavan rasvan aiheuttama liukastumisvaara. Lievä loukkaantuminen. •

Tarkasta vaihde ja asennusosat ulospursuavan rasvan osalta.

VARO! Ulos kurkottavien osien aiheuttama vaara. Lievä loukkaantuminen. •

Vaihde ja asennusosat eivät saa ulottua kulkutielle.

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli se käynnistetään ympäristölle sallittua lämpötilaa kylmemmässä lämpötilassa. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Öljy on lämmitettävä ennen käyttöönottoa ilmoitettuun lämpötilaan.

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli sitä ei asenneta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. Noudata seuraavia ohjeita.

40

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus AsennusohjeitaNoudata ehdottomasti yksittäisten lukujen turvaohjeita!Planeettavaihteet toimitetaan vakiona ilman öljyä.Eteenkytketty vaihde RF.. / KF.. / K.. sisältää vakiona asennusasennon mukaisen voiteluaineen.Molempien vaihteiden öljytilat ovat erillään. Poikkeukset on merkitty erikseen.Tärkeimmät tekniset tiedot ovat tyyppikilvessä. Muita tarvittavia tietoja on piirustuksissa, tilausvahvistuksessa tai mahdollisesti tilauskohtaisissa dokumenteissa.Asennusasennon muuttamisesta on sovittava etukäteen SEW-EURODRIVEn kanssa. Muussa tapauksessa takuu mitätöityy.

5

Mikäli käytetään vertikaalista asennusasentoa, on käytettävä öljyn tasaussäiliötä ja/tai öljyn nousuletkua. Voiteluaineen täyttömäärä ja ilmausruuvin sijainti on sovitettava vastaavasti. •

Vaihteen saa asentaa/pystyttää vain ilmoitettuun asennusasentoon tasaiselle, värähtelyjä vaimentavalle ja jäykälle alustalle. Asennuslaipat eivät saa kiristyä jalkoja kiristettäessä eivätkä jalat laippoja kiristettäessä!Työskentele vaihteen parissa vain, kun se ei ole toiminnassa. Estä käyttömoottorin käynnistäminen vahingossa. Laitteen päällekytkentäkohtaan on kiinnitettävä kilpi, jolla varoitetaan käynnissä olevista töistä.Öljyn määrä on voitava tarkastaa ja öljyn tyhjennyruuveihin ja ilmausruuviin on päästävä käsiksi esteettömästi!Mikäli vaarana on vaihteen ja koneen välinen sähkömekaaninen korroosio (erilaisten metallien yhteys, esim. valurauta/jaloteräs), käytä muovisia välikappaleita (paksuus 2 - 3 mm)! Käytä ruuvien yhteydessä muovisia aluslevyjä! Vaihteiden kotelo on aina maadoitettava.Huomaa, että vain valtuutetut henkilöt saavat yhdistää vaihteita moottoreihin ja sovitteisiin. Ota yhteys SEW-EURODRIVEen!Älä hitsaa koneikon kohteita. Älä käytä koneikkoja hitsausvirran maadoittamiseen. Hitsaaminen voi tuhota hammastuksen osia ja laakereita.Estä pyörivien osien, kytkinten, hammaspyörien tai hihnakäyttöjen koskettaminen vastaavilla suojuksilla.Ulos asennettava vaihde on suojattava suoralta auringonsäteilyltä. Tarvittavat suojukset, kuten katteet, katot tai vastaavat on asennettava! Ylikuumenemista on vältettävä. Käyttäjäyrityksen on varmistettava, että vieraat esineet (esim. putoavat kappaleet) eivät vaikuta vaihteen toimintaan.Suojaa vaihde suoralta kylmältä ilmavirralta. Kondensaatio voi johtaa veden kertymiseen öljyyn.Mikäli vaihde toimitetaan ilman öljyä, ilmausruuvi on asennettu planeettavaihteeseen vakioasennusasennossa tehtaalla ja se on myös aktivoitu. Tarkista ilmausruuvin oikea asennus ja toiminta.Mikäli planeettavaihde toimitetaan tehtaalta öljyllä täytettynä, varmista, että ilmausruuvi on asennettu ennen käyttöönottoa.Kosteissa tiloissa tai ulkona käytettävät vaihteet toimitetaan soveltuvasti maalattuna. Korjaa maalipinnan mahdolliset vauriot (esim. ilmausruuvissa).

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

41

Asennus Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset

5 5.4

Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Tarkasta, että:

5.4.1Moottorin tyyppikilven tiedot vastaavat sähköverkon arvoja.Koneikko ei ole vaurioitunut kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Ympäristön lämpötila vastaa tilausasiakirjojen tietoja.Ympäristössä ei esiinny vaarallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, säteilyjä tms.Poista korroosiosuoja-aine, lika tai vastaavat huolellisesti toisioakseleista ja laippapinnoista. Käytä tavanomaisia liuottimia. Huolehdi siitä, että liuotinaineita ei pääse akselitiivisteiden tiivistehuuliin – materiaalivauriot!

Pitkäaikaisvarastointi Huomaa: Kun varastointiaika ≥ 1 vuosi, laakerien rasvan käyttöikä lyhenee (koskee vain rasvalla voideltavia laakereita). Korvaa ilmausruuvi sulkuruuvilla.

42

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Tehtaalta toimitettu planeettavaihde ilman täytettyä öljyä (vakio)

5.5

5

Tehtaalta toimitettu planeettavaihde ilman täytettyä öljyä (vakio) Planeettavaihteet toimitetaan vakiona ilman öljyä. Noudata seuraavia ohjeita:

VAROITUS! Puristumisvaara käyttölaitteen tahattoman käynnistymisen vuoksi. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Kytke moottori jännitteettömään tilaan ennen töiden aloittamista.Estä moottorin käynnistäminen vahingossa.

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli öljyä ei täytetä ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Noudata seuraavia ohjeita.Täytä vaihteeseen öljyä sen lopullisessa asennusasennossa.Varmista, että öljyn lämpötila vastaa täytön yhteydessä ympäristön lämpötilaa.Ota huomioon seuraavien lukujen täydentävät ohjeet voitelutavasta riippuen.Täytä vaihteeseen tyyppikilven ja luvun "Öljyn vaihto" (→ sivu 83) mukaista öljyä ohjeiden mukainen määrä.Tarksta öljyn määrä näkölasista, mittatikusta tai öljyn mittalasista. Lisätietoja on luvussa "Öljymäärän tarkastus" (→ sivu 81).

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

43

Asennus Tehtaalta toimitettu öljyllä täytetty planeettavaihde (lisälaite)

5 5.6

Tehtaalta toimitettu öljyllä täytetty planeettavaihde (lisälaite) Mikäli planeettavaihde toimitetaan tehtaalta öljyllä täytettynä, ilmausruuvi on asennettava ennen käyttöönottoa. Se sisältyy toimitukseen. Seuraava kuva on esimerkillinen. Ilmausruuvin sijainti käy ilmi toimeksiantodokumenteista. [1]

4247802123

1. Irrota sulkutulppa. 2. Aseta ilmausruuvi [1] sisään. 3. Tarkasta öljyn määrä. Ota huomioon luvun "Öljyn määrän tarkastaminen" ohjeet (→ sivu 81).

44

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Vaihteen asennus

5.7

Vaihteen asennus

5.7.1

Vaihteen kiinnitys jalkamallissa

5

Seuraavassa taulukossa luetellaan yksittäisten vaihdekokojen mukaiset kierrekoot ja kiristysmomentit. Rakennekoko

Ruuvi / mutteri

Ruuvin / mutterin kiristysmomentti Lujuusluokka 8.8

Lukumäärä

[Nm]

P.002 P.012

M20

464

P.032

M24

798

P.042

M30

1597

M36

2778

M42

3995

M48

6022

P.022

P.052 P.062 P.072 P.082 P.092 P.102

8

HUOM! Ruuveja ei saa rasvata asennusta varten.

5.7.2

Kiinnitysruuvien kiristysmomentit Kiristä vaihteen asennusosien, suojusten ja peitekansien ruuvit seuraavaan kiristysmomenttiin.

HUOM Kiristysmomentit eivät koske kiinnityksiä, kuten momenttitukea, laippamallisia vaihteita, kutisteholkilla varustettua holkkiakselia jne. Niitä koskevat tiedot ovat aina kyseisissä luvuissa. Ruuvi / mutteri

Kiristysmomentti Lujuusluokka 8.8 [Nm]

M6

11

M8

27

HUOM! Ruuveja ei saa rasvata asennusta varten.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

45

Asennus Vaihteen asennus

5 5.7.3

Ilmanvaihtoventtiili eteenkytketyssä vaihteessa RF.. / KF.. / K.. Varmista, että ilmausventtiili on aktivoitu. Mikäli ilmausventtiiliä ei ole aktivoitu, sen kuljetusvarmistus on irrotettava ennen vaihteen käyttöönottoa! 1. Kuljetusvarmistuksella varustettu ilmausventtiili

211319051

2. Poista kuljetusvarmistin

211316875

3. Aktivoitu ilmausventtiili

211314699

46

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Vaihteen asennus

5.7.4

5

Vaihde jalkamallisessa eteenkytketyssä vaihteessa RF.. / KF.. / K.. Seuraavissa jalkamallisen planeettavaihteen ja eteenkytketyn vaihteen RF.. / KF.. / K.. yhdistelmissä eteenkytketty vaihde voi ulottua kiinnityspinnan alle.

HUOM! Seuraavissa vaihdeyhdistelmissä on otettava huomioon mitta A. Asiakkaan perustarakenne on valmisteltava sen mukaisesti. Lisäksi tarvitaan tilaa öljynvaihtoa varten. Asiakkaan on määritettävä sitä varten mitta B.

Rakennekoko / yhdistelmät RF..

Mitta A [mm]

KF.. / K..

P.002

-

97

10

P.012

-

107

32.5

P.022

-

107

2.5

P.022

137

-

7.5

P.032

147

-

18.5

P.092

-

187

15

Seuraavassa kuvassa näkyy planeettavaihde ja eteenkytketty vaihde RF.

A

B 3319218827

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

47

Asennus Vaihteen asennus

5 5.7.5

Perusta Vaihteen nopean ja luotettavan asennuksen edellytyksenä ovat perustan oikean tyypin valinta sekä perusteellinen suunnittelu, joka käsittää asianmukaiset, tarpeelliset rakenne- ja mittatiedot sisältävät piirustukset. Jos vaihde asennetaan teräsrakenteeseen, sen on oltava riittävän jäykkä haitallisten värinöiden ja heilahtelujen välttämiseksi. Perusta on mitoitettava painon, vääntömomentin sekä vaihteeseen vaikuttavien voimien mukaan. Kiinnitysruuvit tai -mutterit on kiristettävä oikeaan momenttiin. Käytä luvussa "Vaihteen kiinnitys" (→ sivu 45) ilmoitettuja ruuveja ja kiristysmomentteja.

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli pystytysalusta ei ole ohjeiden mukainen. Mahdolliset aineelliset vahingot.

5.7.6Perustan on oltava vaakasuora ja tasainen. Vaihteeseen ei saa kohdistua jännityksiä, kun kiinnitysruuvit kiristetään. Epätasaisuudet on tasoitettava asianmukaisella tavalla.Noudata tyyppikilven painoa koskevia ohjeita.

Akselin linjaus

VAROITUS! Akselit voivat katketa, ellei akselien linjauksessa noudateta erityistä tarkkuutta. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Kytkimille asetetut vaatimukset käyvät ilmi erillisistä käyttöohjeista!

Akselien, laakerien ja kytkinten käyttöikä riippuu merkittävästi akselien tarkasta linjauksesta. Poikkeama on pyrittävä aina säätämään nollaksi. Siksi on otettava huomioon myös erityisten käyttöohjeiden sisältämät kytkimille asetetut vaatimukset.

48

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Umpiakselilla varustettu vaihde

5.8

Umpiakselilla varustettu vaihde

5.8.1

Ensiön- ja toisionpuoleisten osien asennus

5

HUOMIO! Laakerit, kotelot tai akselit voivat vaurioitua ohjeiden vastaisen asennuksen johdosta. Mahdolliset aineelliset vahingot.

Asennus asennustyökalua käyttämälläKäytä ensiö- ja toisiopuolen osien asentamiseen asennustyökalua. Käytä akselille vetämiseen akselin päässä olevaa kierteitettyä keskiöreikää.Älä koskaan lyö hihnapyöriä, kytkimiä, hammaspyöriä jne. vasaralla paikalleen akselin päähän. Laakeri, kotelo ja akseli voivat vaurioitua!Ota huomioon hihnapyöriä asennettaessa valmistajan ilmoittama hihnan oikea kireys.

Kuva esittää asennustyökalua, jota käytetään kytkinten tai napojen asentamiseen vaihteen tai moottorien akselin päihin. Asennustyökalun aksiaalilaakeria ei aina tarvita, mikäli ruuvin voi kiristää vaivattomasti. [2]

[1]

[3]

211368587 [1] Vaihteen akselin pää [2] Aksiaalilaakeri [3] Kytkimen napa

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

49

Asennus Umpiakselilla varustettu vaihde

5 Suurten säteisvoimien välttäminen

Suurten säteisvoimien välttämiseksi: asenna hammas- tai ketjupyörät kuvan A mukaisesti. FX1

[1]

X1

[A]

[1]

FX1

X1

[B] 1055550219 [1] Napa [A] Oikein [B] Epäedullinen

HUOM! Voit helpottaa asennusta sivelemällä toisiopuolen osaan asennustahnaa ja/tai lämmittämällä sitä hetken aikaa (80 … 140 °C).

50

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Kytkin

5.9

5

Kytkin HUOM! Noudata kunkin kytkinvalmistajan käyttöohjeita. Kytkimet on asennettava sovitettava kytkimen valmistajan ohjeiden mukaisesti. a) maksimi- ja minimivälys b) aksiaalisiirtymä c) kulmasiirtymä a)

b)

c)

211395595

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

51

Asennus AM-adapterin kytkentä

5 5.10

AM-adapterin kytkentä HUOMIO! Kun moottori liitetään adapteriin, on olemassa riski, että adapteriin pääsee kosteutta. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Tiivistä adapteri anaerobisella tiivistysnesteellä.

HUOM! Sovitesyöpymän välttämiseksi suosittelemme, että moottorin akselille sivellään NOCO®-Fluid-tahnaa ennen kytkinpuoliskojen asentamista. 5.10.1 IEC-adapteri AM63 – 280 / NEMA-adapteri AM56 – 365

212099979 [1] [479] [481] [484] [491]

Moottorin akseli Kytkinpuolisko Lukitusruuvi Kiila Väliputki

1. Puhdista moottorin akseli sekä moottorin ja adapterin laippapinnat. 2. Irrota moottorin akselin kiila ja vaihda se mukana toimitettuun kiilaan [484] (ei koske tyyppejä AM63 ja AM250). 3. Lämmitä kytkinpuolisko [479] noin 80 - 100 °C lämpötilaan ja työnnä kytkinpuolisko moottorin akselille. Asenna kytkinpuolisko seuraavasti: – Työnnä IEC-adapteri AM63 - 225 moottorin akselin olakkeeseen saakka. – Aseta IEC-adapteri AM250 - 280 mitan A kohdalle. – Aseta NEMA-adapteri ja väliputki [491] mitan A kohdalle. 4. Lukitse kiila ja kytkinpuolisko lukitusruuvilla [481] moottorin akselille kiristämällä ruuvi taulukon mukaisella kiristysmomentilla TA.

52

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus AM-adapterin kytkentä

5

5. Tarkasta mitta A. 6. Tiivistä adapterin ja moottorin väliset vastinpinnat sopivalla tiivistemassalla. 7. Asenna moottori adapteriin. Tällöin adapterin akselin kytkinsakaroiden tulee asettua lomittain muoviseen nokkarenkaaseen. IEC AM

63 / 71

80 / 90

100 / 112

132

160 / 180

200

225

250 / 280

A

24.5

31.5

41.5

54

76

78.5

93.5

139

TA

1.5

1.5

4.8

4.8

10

17

17

17

Kierre

M4

M4

M6

M6

M8

M10

M10

M10

NEMA AM

56

143 / 145

182 / 184

213 / 215

254 / 256

284 / 286

324 / 326

364 / 365

A

46

43

55

63.5

78.5

85.5

107

107

TA

1.5

1.5

4.8

4.8

10

17

17

17

Kierre

M4

M4

M6

M6

M8

M10

M10

M10

Sallitut kuormitukset

HUOMIO! Moottoria asennettaessa voi esiintyä liian suuria kuormitusarvoja. Aineellisten vahinkojen vaara! •

Seuraavassa taulukossa annettuja kuormitusarvoja ei saa ylittää.

X

Fq Fq1) [N]

Adapterin tyyppi IEC

NEMA

x1) [mm]

IEC-adapteri

NEMA-adapteri

AM63/71

AM56

77

530

410

AM80/90

AM143/145

113

420

380

AM100/112

AM182/184

144

2000

1760

AM1322)

AM213/2152)

1600

1250

AM132..

AM213/215

4700

3690

186

AM160/180

AM254/286

251

4600

4340

AM200/225

AM324-AM365

297

5600

5250

AM250/280

-

390

11200

-

1) Asennettavan moottorin suurinta sallittua painovoimaa Fqmax on vähennettävä lineaarisesti painopisteen etäisyyden x kasvaessa. Painopisteen etäisyyden x pienentyessä ei suurinta sallittua painovoimaa Fqmax saa suurentaa. 2) Adapterin toisiolaipan läpimitta: 160 mm

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

53

Asennus AM-adapterin kytkentä

5 Takaisinpyörintäesteellä AM../ RS varustettu adapteri AM

Tarkasta käyttölaitteen pyörimissuunta ennen asennusta tai käyttöönottoa. Jos pyörimissuunta on virheellinen, ota yhteyttä SEW-EURODRIVEn asiakaspalveluun. Takaisinpyörintäestettä ei tarvitse huoltaa käytön aikana. Takaisinpyörintäesteillä on rakennekoon mukaiset ns. vähimmäisirrotusnopeudet (ks. seuraava taulukko).

HUOMIO! Mikäli nämä vähimmäisirrotusnopeudet alittuvat, syntyy kitkaa, joka nostaa laitteen lämpötilaa. Mahdollisten aineellisten vahinkojen vaara! •

Vähimmäisirrotusnopeuksia ei saa alittaa, kun käyttö tapahtuu nimellisarvoilla.Vähimmäisirrotusnopeuden saa alittaa vain kiihdytys- ja hidastusvaiheessa.

Takaisinpyörintäesteen suurin sallittu estomomentti [Nm]

Vähimmäisirrotusnopeus [1/min]

AM80/90/RS, AM143/145/RS

45

800

AM100/112/RS, AM182/184/RS

200

670

AM132/RS, AM213/215/RS

470

660

AM160/180/RS, AM254/286/RS

630

550

AM200/225/RS, AM324-365/RS

1430

600

Tyyppi

54

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Ensiöpuolen kansi AD

5.11

5

Ensiöpuolen kansi AD Noudata käyttöosien asennuksessa luvussa "Ensiön- ja toisionpuoleisten osien asennus" olevia ohjeita, ks. luku 5.6.

5.11.1 Moottorin asennusalustalla varustettu kansi AD.. / P Moottorin asennus ja moottorin asennusalustan säätö.

212119307 [1] Moottorin asennusalusta [2] Kierrepultti (vain AD6/P / AD7/P) [3] Tuki (vain AD6/P / AD7/P)

[4] Mutteri [5] Kierrepylväs

1. Säädä moottorin asennusalusta vaadittuun asentoon kiristämällä säätömuttereita tasapuolisesti. Hammasvaihteiden asennusalusta saadaan lähemmäksi vaihdetta, kun silmukkaruuvi/nostosilmukka on irrotettu. Vaurioituneet maalipinnat on korjattava. 2. Kohdista moottori asennusalustalle (akselien päiden on oltava samansuuntaiset) ja kiinnitä se siihen. 3. Asenna käyttöosat vaihteen ensiöakseliin sekä moottorin akseliin ja kohdista ne toisiinsa. Korjaa moottorin asentoa tarvittaessa. 4. Asenna ensiövälityksen muut osat (kiilahihnat, ketjut jne.) paikoilleen ja kiristä säätämällä moottorin asennusalusta tasapuolisesti. Moottorin asennusalustaan ja pylväisiin ei tällöin saa kohdistua jännityksiä. 5. Kiristä kierrepylväät muttereilla, joita ei ole käytetty säätämiseen.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

55

5

Asennus Ensiöpuolen kansi AD

5.11.2 Vain AD6/P ja AD7/P Löysää kierrepulttien muttereita ennen säätöä, niin että kierrepultteja voidaan liikuttaa tuessa esteettä akselin suunnassa. Kiristä mutterit vasta, kun lopullinen säätöasento on saavutettu. Älä säädä moottorin asennusalustaa tuen kautta. 5.11.3 Keskitysreunuksella varustettu kansi AD.. / ZR Osien asennus keskitysreunuksella varustettuun ensiöpuolen kanteen. 1. Osien kiinnittämiseen on varattava sopivan pituisia ruuveja. Uusien ruuvien pituus l lasketaan seuraavasti:

212121483 [l] t+a [t] Kiinnityssyvyys (ks. taulukko) [a] Kiinnitettävän osan paksuus [s] Kiinnityskierre (ks. taulukko)

Pyöristä näin saatu ruuvin pituus lähimpään sitä pienempään vakiopituuteen. 2. Irrota kiinnitysruuvit ohjausolakkeesta. 3. Puhdista kiinnitettävän osan ja ohjausolakkeen vastinpinnat. 4. Puhdista uusien ruuvien kierteet ja sivele ensimmäiset kierteet ruuvilukitteella (esim. Loctite® 243). 5. Aseta osa ohjausolaketta vasten ja kiristä kiinnitysruuvit taulukon mukaiseen kiristysmomenttiin TA.

56

Tyyppi

Kiinnityssyvyys t [mm]

Kiinnityskierre s

Kiristysmomentti TA lujuusluokan 8.8 [Nm] kiinnitysruuveille

AD2/ZR

25,5

M8

27

AD3/ZR

31,5

M10

54

AD4/ZR

36

M12

93

AD5/ZR

44

M12

93

AD6/ZR

48,5

M16

230

AD7/ZR

49

M20

464

AD8/ZR

42

M12

93

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Ensiöpuolen kansi AD

5

Sallitut kuormitukset

HUOMIO! Moottoria asennettaessa voi esiintyä liian suuria kuormitusarvoja. Aineellisten vahinkojen vaara! •

Seuraavassa taulukossa annettuja kuormitusarvoja ei saa ylittää.

x

Fq 1178977035

x1) [mm]

AD2/ZR

193

330

AD3/ZR

274

1400

AD4/ZR2) AD4/ZR

1)

2)

Fq1) [N]

Tyyppi

361

1120 3300

AD5/ZR

487

3200

AD6/ZR

567

3900

AD7/ZR

663

10000

AD8/ZR

516

4300

Lujuusluokan 8.8 kiinnitysruuvien kuormituksen maksimiarvoja. Asennettavan moottorin suurinta sallittua painovoimaa Fqmax on vähennettävä lineaarisesti painopisteen etäisyyden x kasvaessa. Painopisteen etäisyyden ollessa annettua pienempi ei arvoa Fqmax saa suurentaa. Adapterin toisiolaipan läpimitta: 160 mm

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

57

5

Asennus Ensiöpuolen kansi AD

5.11.4 Takaisinpyörintäesteellä varustettu kansi AD.. / RS Tarkasta käyttölaitteen pyörimissuunta ennen asennusta tai käyttöönottoa. Jos pyörimissuunta on virheellinen, ota yhteyttä SEW-EURODRIVEn asiakaspalveluun. Takaisinpyörintäestettä ei tarvitse huoltaa käytön aikana. Takaisinpyörintäesteillä on rakennekoon mukaiset ns. vähimmäisirrotusnopeudet (ks. seuraava taulukko).

HUOMIO! Mikäli nämä vähimmäisirrotusnopeudet alittuvat, syntyy kitkaa, joka nostaa laitteen lämpötilaa. Mahdollisten aineellisten vahinkojen vaara!

58Vähimmäisirrotusnopeuksia ei saa alittaa, kun käyttö tapahtuu nimellisarvoilla.Vähimmäisirrotusnopeuden saa alittaa vain kiihdytys- ja hidastusvaiheessa.

Tyyppi

Takaisinpyörintäesteen suurin sallittu estomomentti [Nm]

Vähimmäisirrotusnopeus [1/min]

AD2/RS

45

800

AD3/RS

200

670

AD4/RS

470

660

AD5/RS

630

550

AD6/RS

1430

600

AD7/RS

1430

600

AD8/RS

1430

600

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Laippamallinen vaihde

5.12

5

Laippamallinen vaihde Ota momenttitukeen ja/tai koneen runkoon tapahtuvassa kiinnityksessä huomioon, että ruuvit [1] tulee varmistaa lisäksi Loctite® 640:llä. Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkillisenä vaihteen kiinnitys laippamallina. Kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen. Rz < 16µm

0.03

H

ØA

ØC

[1]

ØB

G

ØS

DIN 912 DIN 931

min. LX min. L

18014399568645259

Seuraavat taulukkoarvot pätevät teräsrakenteissa. Rakennekoko

Kierre

Lukumäärä

Kiristysmomentti

Mitat [mm]

[Nm]

ØS

H

min. L

min. LX

ØA

ØB

ØC

P.002

M20

16

661

22

39.5

73.5

34

410

370

330f9

P.012

M20

20

661

22

41.5

73.5

32

450

410

370f9

P.022

M20

24

661

22

48

84

36

500

460

410f9

P.032

M24

20

1136

26

50

84

34

560

510

460f9

P.042

M30

20

1674

33

64

114

50

620

560

480f9

P.052

M30

24

1674

33

64

114

50

650

590

530f9

P.062

M36

24

3957

39

74

134

60

760

690

610f9

P.072

M36

24

3957

39

84

144

60

840

770

690f9

P.082

M42

24

5610

45

84

154

70

920

840

750f9

P.092

M42

24

5610

45

90

160

70

950

870

800f9

P.102

M42

24

5610

45

100

180

80

1050

960

850f9

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Lujuusluokat

Ruuvit DIN EN ISO

10.9

4017 4762

59

Asennus Momenttituet

5 5.13

Momenttituet

5.13.1 Asennusohjeita

VAROITUS! Riittämättömästi varmistetut vaihteet voivat pudota irrotuksen ja asennuksen aikana. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Varmista vaihde irrotuksen ja asennuksen aikana. Tue vaihde sopivia apuvälineitä käyttämällä.

HUOMIO! Momenttituen jännitykset aiheuttavat toisioakseliin kohdistuvia pakkovoimia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti toisioakselin laakeroinnin kestoikään. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Momenttitukea ei saa jännittää.

HUOMIO! Momenttituen jännittäminen voi aiheuttaa kotelon murtumisen. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Noudata ruuvien kokoa, kiristysmomentteja ja tarvittavaa kestävyyttä koskevia ohjeita.

HUOM Kiinnitysruuvit sisältyvät toimitukseen.

60

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Momenttituet

5

5.13.2 Yksipuolinen momenttituki (vakio) Asennustilanne

Momenttituen voi asentaa toimeksiantokohtaisen rakenteen huomioon ottaen asennusasentoon 0°... 360°. 90°

180°270° 4236822795

Vaihteesta tulevan vääntömomentin reaktiovoima tuetaan momenttituen kautta vipuvarrella A kiinnityskohtaan. Seuraavan sivun kuvassa näkyy esimerkkinä asiakkaan hitsausrakenteena toteutettu kiinnitys ja rakennemitat. Kaksi ehdotettujen mittojen mukaista tukilevyä hitsataan koneen rakenteeseen. Vaihteen asennuksen jälkeen kahteen tukilevyyn hitsataan liittävä peitelevy. Tukeen vaikuttaa vaihteen vääntömomentista tuleva voima jaettuna vipuvarren A pituudella. Kyseinen reaktiovoima vaikuttaa myös vaihteen ja koneen akseliin. Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä planeettavaihteen ja momenttituen yhdistelmä.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

61

Asennus Momenttituet

5 Mitat

Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä momenttituki ja mitat. T A

S

X

D5

B

D1 D2

O

C

1143100811

Mitat [mm]

Rakennekoko

Lukumäärä

Paino

A

B

C

D1

D2

O

S

T

X

[Kg]

P.002

650

60

50

334

370

25

22

880

16

25

P.012

700

70

60

374

410

30

22

955

20

35

P.022

750

90

70

414

460

35

22

1035

24

48

P.032

800

110

90

464

510

35

26

1125

20

58

P.042

900

150

120

484

560

40

33

1270

20

93

P.052

1000

160

130

534

590

40

33

1390

24

102

P.062

1200

180

150

614

690

50

39

1655

24

183

P.072

1500

230

200

694

770

60

39

2020

24

317

P.082

1600

230

200

754

840

70

45

2160

24

420

P.092

1650

250

220

804

870

70

45

2235

24

440

P.102

1700

250

220

854

960

70

45

2335

24

510

Kiristysmomentit

62

Kiristysmomentti

Rakennekoko

Kierre

Lukumäärä

P.002

M20

16

661

P.012

M20

20

661

P.022

M20

24

661

P.032

M24

20

1136

P.042

M30

20

2274

P.052

M30

24

2274

P.062

M36

24

3957

P.072

M36

24

3957

P.082

M42

24

5610

P.092

M42

24

5610

P.102

M42

24

5610

[Nm]

Lujuusluokat

Ruuvit DIN

10.9

DIN EN ISO 4017 DIN EN ISO 4762

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Holkkitoisioakseli kutisteholkkeineen

5.14

5

Holkkitoisioakseli kutisteholkkeineen HUOM! Varmista, että koneen akselin mitat ovat SEW-määrittelyjen mukaisia.

HUOM! Huomaa, että kutisteholkki on varmistettu toimituksen yhteydessä 2 ruuvilla [1]. Poista ne ennen asennusta.

[1]

3439769483

5.14.1 Asennus 1. Puhdista napa [1] ja koneen akseli [2] ja poista niistä rasva ennen kutisteholkin asennusta! Sillä on oleellinen vaikutus momentin siirtymisen turvallisuuteen.

[1] [2] 1052851467

2. Työnnä kutisteholkki holkkiakselille jännittämättömässä tilassa. •

VARO! Kutisteholkki voi luiskahtaa pois jännittämättömässä tilassa. Mahdolliset henkilö- ja esinevahingot. – Varmista kutisteholkki pois luiskahtamaisen varalta.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

63

5

Asennus Holkkitoisioakseli kutisteholkkeineen

3. Tarkista kutisteholkin [3] oikea asento. Kutisteholkki sijaitsee oikein, kun se on kiinni akselin olakkeessa [8]. •

HUOMIO! Älä kiristä kiristysruuveja [4] ennen kuin akseli on asennettu. Holkkiakseli voi vääntyä. Mahdolliset aineelliset vahingot. – Kiristä kiristysruuvit [4] vain akselin [2] ollessa asennettuna paikoilleen.

A A

[1] [4]

]8[

[3] 1053533067

4. Asenna koneen akseli [2] paikoilleen tai työnnä vaihde [5] koneen akselille [2] vasteeseen saakka. Suorita asennus hitaasti, jotta akselin ympärillä oleva tiivistynyt ilma voi poistua.

[5]

[2] 1053536267

64

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Holkkitoisioakseli kutisteholkkeineen

5

5. Kiristä kiristysruuvit [4] ensin käsin. Kiristä kaikki kiinnitysruuveja peräkkäin (ei ristiin) tasaisesti aina 1/4 kierrosta.

15

16

1

2 3

14

4

13

5

12

6 11

14

10 9

8

1

3

16

7

5

12 [4]

7

10

9

8

11 6

4

2

15

13 1053539467

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

65

Asennus Holkkitoisioakseli kutisteholkkeineen

5

6. Noudata seuraavassa taulukossa ilmoitettua kiristysmomenttia! Kiristä kiristysruuveja [4] seuraavilla kierroksilla tasaisesti aina 1/4 kierrosta kerrallaan, kunnes kiristysmomentti on saavutettu. Optisena lisätarkastuksena käytetään sisä- [9] ja ulkorenkaan [10] etummaisten sivupintojen tasaisuutta.

[4]

90° [9] [10]

16

1

16

2 3

15 14

4

13

5

12

6 11

3 5

12

7

10

9

8

11 13

6

7 10 9

1

14

4

8

2

15 1053543307

Tarkista kutisteholkin tyyppitiedot ja valitse kiristysmomentti sen mukaisesti. Kutisteholkkityyppi

Rakennekoko

Ruuvit

Mitoitusvääntömomentti [Nm]

Kiristysmomentti [Nm] ± 20 %

3191

P.002

M16

41000

250

P.012

M16

75500

290

P.022

M16

95500

290

P.032

M20

134000

570

P.042

M20

194000

570

P.052

M20

255000

570

P.062

M24

405000

980

P.072

M24

525000

980

P.082

M24

720000

980

P.092

M27

906000

1450

P.102

M27

1320000

1450

3181

66

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Holkkitoisioakseli kutisteholkkeineen

5

HUOM! Mikäli kartion (ulkokehän) ja kartioholkin (sisäkehä) ruuvien puoleista pintaa ei saada asennettua tasaan, irrota kutisteholkki vielä kerran ja puhdista/voitele se huolellisesti seuraavan luvun ohjeiden mukaan.

HUOMIO! Suojuksen virheellinen asennus aiheuttaa loukkaantumisvaaran pyörivien osien johdosta. Mahdolliset henkilö- ja esinevahingot. •

Kiinnitä suojus paikalleen asennuksen jälkeen.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

67

Asennus Holkkitoisioakseli kutisteholkkeineen

5 5.14.2 Irrotus

HUOMIO! Vaihteen virheellinen irrottaminen koneen akselilta voi aiheuttaa laakereiden ja muiden osien vahingoittumisen. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Irrottamisen yhteydessä tukemiseen saa käyttää vain holkkiakselia. Huomaa, että vaihteen muihin osiin tukeminen voi aiheuttaa vaurioita.Irrota kutisteholkki ohjeiden mukaisesti. Älä koskaan irrota kiristysruuveja kokonaan, koska muuten kutisteholkit ponnahtavat pois ja voivat aiheuttaa onnettomuuksia!Useiden vaihteiden kutisteholkkeja tai niiden osia ei saa sekoittaa keskenään.

1. Löysää kiristysruuveja [4] peräkkäin ¼ kierrosta, jotta liitospinta ei kallistu. •

OHJE! Mikäli kartio (ulkokehä) ja kartioholkki (sisäkehä) [9b] eivät irtoa itsestään: Ota tarvittava määrä kiristysruuveja ja kierrä ne tasaisesti irrotusreikiin. Kiristä ruuveja useassa vaiheessa, kunnes kartioholkki irtoaa kartiorenkaasta. 16

[4]

1

2 3

15 14

4

13

5

12

6 11

7 10 9

8

1

3

16

90°

5

14 12

7

10

9

8

11 13

6 4

2

15 1056915211

68

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Asennus Holkkitoisioakseli kutisteholkkeineen

5

2. Irrota koneen akseli [2] tai irrota napa [1] asiakasakselilta (ensin on poistettava ruoste, joka on mahdollisesti kertynyt akselille napaosan eteen).

[1]

[3]

[2] 1056918411

3. Vedä kutisteholkki [3] irti navasta [1].

5.14.3 Puhdistus ja voitelu

HUOM! Seuraavat työvaiheet on käytävä huolellisesti läpi, jotta kutisteholkki toimisi moitteettomasti. Vain ilmoitettuja voiteluaineita vastaavia tuotteita saa käyttää. •

Mikäli kutisteholkin kartiopinnat ovat vahingoittuneet, sitä ei saa enää käyttää vaan se on vaihdettava uuteen.Irrotettua kutisteholkkia ei tule purkaa ja voidella uudelleen ennen uutta kiristämistä. Kutisteholkki tulee puhdistaa vain, mikäli se on likainen.Lopuksi tulee voidella vain kutisteholkin sisemmät liukupinnat.Siihen tulee käyttää voiteluainetta, jonka kitkakerroin µ = 0,04 Voiteluaine

Olomuoto

Molykote 321 R (liukulakka)

Suihke

Molykote Spray (jauhespray)

Suihke

Molykote G Rapid

Suihke tai tahna

Aemasol MO 19R

Suihke tai tahna

Molykombin UMFT 1

Suihke

Unimoly P5

Jauhe

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

69

Asennus Lämpötila-anturi PT100

5 5.15

Lämpötila-anturi PT100

5.15.1 Mitat

Ø8

G1/2"

PG9, PG11 35 34

24

150

359154443

5.15.2 Sähköliitäntä

2

3

1

359158539 [1] [2] Vastuksen liitäntä

5.15.3 Tekniset tiedot •

Uppohylsyllä ja vaihdettavalla mittayksiköllä varustettu malliAnturin toleranssi [K] ± (0,3 + 0,005 x T), (vastaa standardin DIN IEC 751 luokkaa B), T = öljyn lämpötila [°C]

70Pistoliitin: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)Pistoliittimen takana olevan kiinnitysruuvin kiristysmomentti = 0,25 Nm.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Käyttöönotto Käyttöönotto-ohjeita

I

6

0

6

Käyttöönotto

6.1

Käyttöönotto-ohjeita HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli sitä ei oteta käyttöön ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. Noudata seuraavia ohjeita. •

Eteenkytketty vaihde RF.. / KF.. / K.. toimitetaan yleensä öljyllä täytettynä. Poikkeukset käyvät ilmi toimeksiantoasiakirjoista.Tarkista lämpörajateho / lämpeneminen seuraavissa käyttöolosuhteissa: – Korkeat ympäristölämpötilat (yli 45 °C). – Asennusasento M2 / M4 ja/tai moottorin kierrosluku yli 1800 1/min. Ota yhteys SEW-EURODRIVEen.Tärkeimmät tekniset tiedot ovat tyyppikilvessä. Muita tarvittavia tietoja on piirustuksissa, tilausvahvistuksessa tai mahdollisesti tilauskohtaisissa dokumenteissa.Tarkasta öljyn määrä ennen käyttöönottoa! Voiteluaineen määrät on merkitty tyyppikilpeen.Tarkasta kaikkien kiinnitysruuvien tiukkuus asennuksen jälkeen.Varmista kiinnityselementtien kiristämisen jälkeen, että suuntaus ei ole muuttunut.Vältä avotulta ja kipinöintiä työskenneltäessä vaihteen lähellä!Pyörivät akselit ja kytkimet on suojattava sopivilla suojuksilla.Estä öljyn tyhjennyshanojen tahaton avaaminen.Suojaa öljyn mittalasi vaurioitumiselta.Suojaa vaihde putoavilta esineiltä.Pitkään varastoidut vaihteet: Vaihda sulkuruuvi vaihteeseen merkityssä kohdassa huohotusruuviin (tarkista paikka tilausasiakirjoista).Varmista ennen käyttöönottoa, että valvontalaitteet toimivat moitteettomasti.Noudata ehdottomasti yksittäisten lukujen turvaohjeita!

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

71

I

6

Käyttöönotto Sisäänajoaika

0

6.2

Sisäänajoaika SEW-EURODRIVE suosittelee käyttöönoton ensimmäiseksi vaiheeksi vaihteen sisäänajoa. Nosta kuormitus ja pyörimisnopeus maksimiin 2 … 3 vaiheessa. Sisäänajovaihe kestää noin 10 tuntia. Sisäänajovaiheessa: •

Tarkasta käynnistyksen aikana tyyppikilpeen merkityt tehot, koska niiden toistumisväli ja suuruus vaikuttavat ratkaisevasti vaihteen käyttöikään.Käykö vaihde tasaisesti?Esiintyykö heilahteluja tai epätavallisia käyntiääniä?Onko vaihteessa vuotoja (voitelu)?Tarkasta lisälaitteiden (esim. öljypumpun, jäähdyttimen jne.) moitteeton toiminta.

HUOM! Lisätietoja sekä häiriöiden poisto-ohjeita on luvussa "Toimintahäiriöt".

6.3

Käyttöönotto pitkään varastoitavissa vaihteissa Ota huomioon seuraavat seikat pitkään varastoitavissa vaihteissa:

6.3.1

Korroosiosuoja-aine Poista korroosiosuoja-aine, lika tai vastaavat huolellisesti toisioakseleista ja laippapinnoista. Käytä tavanomaisia liuottimia. Huolehdi siitä, että liuotinaineita ei pääse akselitiivisteiden tiivistehuuliin – materiaalivauriot!

6.3.2

Ilmausruuvi Korvaa mukana toimitettu huohotussuodatin sulkuruuvilla.

72

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Käyttöönotto Takaisinpyörintäeste

I

6

0

6.4

Takaisinpyörintäeste HUOMIO! Pyöriminen estosuuntaan voi tuhota takaisinpyörintäesteen! Mahdolliset aineelliset vahingot •

Moottoria ei saa käynnistää estosuuntaan. Tarkista moottorit kytkennät, jotta pyörimissuunta olisi oikea! Pyöriminen estosuuntaan voi tuhota takaisinpyörintäesteen!Tarkastusmielessä takaisinpyörintäestettä voidaan käyttää kerran estosuuntaan puolitetulla moottorin jännitteellä.

Takaisinpyörintäeste on asennettu kanteen AD.. / RS. Se auttaa välttämään väärät pyörimissuunnat. Vain valittu pyörimissuunta on mahdollinen.

CCW CW 1044634507

Pyörimissuunta määritellään toisioakselin (LSS) suuntaan katsoen: •

Myötäpäivään (CW)Vastapäivään (CCW)

Sallittu pyörimissuunta on merkitty koteloon.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

73

I

6

Käyttöönotto Pintalämpötilan ja öljyn lämpötilan mittaaminen

0

6.5

Pintalämpötilan ja öljyn lämpötilan mittaaminen

6.5.1

Pintalämpötilan mittaus Vaihteen käyttöönoton yhteydessä pintalämpötila on ehdottomasti mitattava maksimikuormituksen aikana. Tämä mittaus voidaan suorittaa tavanomaisilla lämpömittareilla. Pintalämpötila on mitattava tasapainotilassa. Se ei saa olla yli 100 °C. Pysäytä käyttölaite välittömästi, mikäli lämpötila ylittää kyseisen arvon. Ota yhteys SEW-EURODRIVEen. Pintalämpötilan mittaus riippuu planeettavaihteen asennusasennosta. Harmaalla merkitty alue kuvaa vaihdekohtaa, josta pintalämpötila tulee mitata. Asennusasento

Pintalämpötilan mittauskohta

M1 1407712779

M3 M5 M6 1407716363

M2

1407720075

M4

9007200662502667

74

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Käyttöönotto Vaihteen poistaminen käytöstä / vaihteen suojaus

I

6

0 6.5.2

Öljyn lämpötilan mittaaminen Öljyn lämpötilat on mitattava öljynvaihtovälien määrittämiseksi. Kuvaus on luvussa "Voiteluaineen vaihtovälit", ks. luku 7.3. Mittaa sitä varten lämpötila vaihteen alapuolelta. Mikäli vaihteessa on öljyntyhjennysruuvi, lämpötila mitataan siitä. Lisää mitattuun arvoon 10 K. Öljynvaihtovälit perustuvat kyseiseen arvoon.

6.6

Vaihteen poistaminen käytöstä / vaihteen suojaus VAROITUS! Puristumisvaara käyttölaitteen tahattoman käynnistymisen vuoksi. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Kytke moottori jännitteettömään tilaan ennen töiden aloittamista.Estä moottorin käynnistäminen vahingossa.

Mikäli vaihde on pitkään käyttämättä, on huolehdittava lisäsuojaustoimenpiteistä. Ota samalla huomioon vaihteen pystytyspaikka, ympäristöolosuhteet ja voitelutila, koska suojaus voi olla niistä riippuen tarpeen jo muutaman viikon seisotuksen jälkeen.

6.6.1

Sisäpuolinen suojaus •

Uutena tai vaihteen lyhyen käytön jälkeen: – SEW-EURODRIVE suosittelee vaihteen sisäsuojaukseen VCI-suojausmenetelmää. – Syötä vaihteen sisätilaan tarvittava määrä VCI-korroosiosuoja-ainetta (esim. FUCHS LUBRITECHin Anticorit VCI UNI IP-40, www.fuchs-lubritech.com). Määrä on vaihteen vapaasta sisätilasta riippuvainen. Syötetty öljy voi yleensä jäädä käyttölaitteeseen. – Korvaa huohotussuodatin sulkuruuvilla ja sulje vaihde ilmatiiviisti. Huohotussuodatin on asennettava takaisin paikoilleen ohjeiden mukaisesti ennen käyttöönottoa.Vaihteen pitkäaikaisen käytön jälkeen: – Koska öljyssä voi olla pitkän käyttöajan jälkeen epäpuhtauksia (esim. öljyjäämiä, vettä,...), poista öljy ja huuhtele vaihteen sisäpuoli huolellisesti puhtaalla öljyllä ennen sisäpuolen suojausta. Ota myös huomioon käyttöohjeen luvun "Öljyn vaihto" ohjeet. Vaihteen sisäpuolen voi suojata lopuksi edellä mainitulla tavalla.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

75

I

6

Käyttöönotto Vaihteen poistaminen käytöstä / vaihteen suojaus

0

HUOM! Mikäli kyseessä on vaihde, jossa on kosketukseton tiivistejärjestelmä, ota yhteyttä SEW-EURODRIVEen. Vaihteissa, joissa ei ole kosketuksetonta tiivistejärjestelmää, sisäpuolen suojauksen voi tehdä vaihtoehtoisesti myös tyyppikilpeen merkityllä öljyllä. Vaihde on siinä tapauksessa täytettävä kokonaan puhtaalla öljyllä. Korvaa silloin huohotussuodatin sulkuruuvilla ja täytä öljyä vaihteen korkeimmasta kohdasta. Riittävän suojauksen varmistamiseksi kaikkien hammastusten ja laakerointikohtien on oltava kokonaan öljyn peitossa. Asenna huohotussuodatin ennen käyttöönottoa takaisin paikoilleen ohjeiden mukaisesti. Öljylaadun ja öljymäärän on oltava tyyppikilven mukaisia.

6.6.2

Ulkopuolinen suojaus •

Puhdista suojattavat pinnat.Sivele akselille tiivistehuulen läheisyyteen rasvaa, jotta suojausaineita ei pääse akselitiivisterenkaaseen.Suojaa akselien päät ja maalaamattomat pinnat vahaperustaisella aineella (esim. Hölterol MF 1424, Herm. Hölterhoff, www.hoelterhoff.de).

HUOM! Varmista käytettävän öljyn sopivuus ja korroosiosuojauksen kesto tuotteen toimittajalta. Ota myös huomioon käyttöohjeen luvun "Varastointi- ja kuljetusehdot" ohjeet. Ohjeissa on suuntaa antavia arvoja sen suhteen, mitkä varastointiajat ovat mahdollisia soveltuvaa pakkausta käytettäessä varastointipaikasta riippuen. Ota vaihdettaessa käyttöön otettaessa huomioon käyttöohjeen luvun "Käyttöönotto" ohjeet.

76

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Tarkastus / huolto Tarkastus- ja huoltotöiden esivalmistelut

7

Tarkastus / huolto

7.1

Tarkastus- ja huoltotöiden esivalmistelut

7

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen tarkastus- ja huoltotöiden aloittamista:

VAROITUS! Puristumisvaara käyttölaitteen tahattoman käynnistymisen vuoksi. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Kytke moottori jännitteettömään tilaan ennen töiden aloittamista.Estä moottorin käynnistäminen vahingossa.

VAROITUS! Riittämättömästi varmistettu asiakkaan kone voi kaatua vaihteen asennuksen ja irrottamisen aikana. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Varmista asiakkaan kone vaihteen asennuksen ja irrottamisen aikana tahatonta liikkumista vastaan.

VAROITUS! Kuuma vaihde ja kuuma vaihdeöljy aiheuttavat palovammojen vaaran. Vakavat loukkaantumiset. •

Anna vaihteen jäähtyä ennen töiden aloittamista!Öljymäärän tarkastusruuvia ja öljyn tyhjennysruuvia irrotettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

HUOMIO! Väärän vaihdeöljyn käyttö voi aiheuttaa voiteluaineelle tyypillisten ominaisuuksien menettämistä. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Älä sekoita synteettisiä voiteluaineita keskenään eikä mineraalivoiteluaineiden kanssa!

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli sitä ei huolleta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. Noudata seuraavia ohjeita: •

Huomaa, että tarkastus- ja huoltovälejä on noudatettava turvallisen toiminnan varmistamiseksi.Noudata kiristysmomentteja.Ota lisäksi huomioon vaihdemoottorien käyttöohjeiden moottorin ja eteenkytketyn vaihteen huolto-ohjeet.Öljyn tarkastus- ja tyhjennysruuvin sekä ilmausruuvin sijainti käy ilmi asennusasentoja koskevilta sivuilta (→ sivu 22).Käytä vain mukana toimitetun kulutus- ja varaosaluettelon mukaisia alkuperäisiä varaosia.Varmista ennen akselien liitosten avaamista, että torsiomomentteja ei enää ole (jännityksiä järjestelmässä).

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

77

Tarkastus / huolto Tarkastus- ja huoltovälit

7Huomaa, että planeettavaihteella ja eteenkytketyllä vaihteella on 2 erillistä öljytilaa.Estä vieraiden kappaleiden pääsy vaihteeseen.Vaihdetta ei saa puhdistaa painepesurilla. Vaihteeseen voi päästä vettä, joka vaurioittaa tiivisteitä.Tarkasta turvallisuus ja toiminta kaikkien huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen.Noudata ehdottomasti yksittäisten lukujen turvaohjeita!

7.2

Tarkastus- ja huoltovälit

7.2.1

Planeettavaihde P..

Aikaväli

Toimenpide •78

• •

Tarkasta vaihteen tiiviys. Tarkasta öljyn määrä (luku 7.4)Ensimmäinen öljynvaihto käyttöönoton jälkeen (luku 7.6)Tarkasta öljyn ominaisuudet (luku 7.5)Lisää tiivisterasvaa voideltaviin tiivistejärjestelmiin (luku 7.8)

• •Tarkasta ruuvien kireys. Puhdista öljynsuodatin, vaihda suodatinpanos tarvittaessa. Tarkasta ilmausruuvi, vaihda tarvittaessa. (luku 7.7) Tarkasta ensiö- ja toisioakselin linjaus (luku 5.6)

PäivittäinKuukausittain500 käyttötunnin jälkeen3000 käyttötunnin välein, vähintään joka 6. kuukausiKäyttöolojen mukaan, viimeistään 6 kuukauden välein

Tarkasta kotelon lämpötila: • mineraaliöljy: enint. 90 °C • synteettinen öljy: enint. 100 °C Tarkkaile vaihteen ääniä.

Käyttöolojen mukaan, viimeistään 12 kuukauden välein

Käyttöolojen mukaan (ks. luku 7.3), vähintään 3 vuoden väleinVaihda mineraaliöljy.Käyttöolojen mukaan (ks. luku 7.3), vähintään 5 vuoden väleinVaihda synteettinen öljyTarpeen mukaan (riippuu ulkoisista vaikutuksista)Korjaa tai uusi pintamaali/korroosiosuojaus

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Tarkastus / huolto Tarkastus- ja huoltovälit

7.2.2

Eteenkytketty vaihde RF / KF

Aikaväli

Toimenpide• •

3000 käyttötunnin välein, vähintään joka 6. kuukausi

• • • • • •

7.2.3

Tarkasta öljy ja öljymäärä. Tarkasta käyntiääni mahdollisten laakerivaurioiden varalta. Tarkasta tiivisteiden mahdolliset vuodot silmämääräisesti.

Käyttöolojen mukaan, viimeistään 3 vuoden välein Öljyn lämpötilan mukaanVaihda mineraaliöljy.

• •

Vaihda vierintälaakereiden rasva (suositus). Vaihda akselitiiviste (älä asenna uudelleen samaan kulumisuraan).

Käyttöolojen mukaan, viimeistään 5 vuoden välein Öljyn lämpötilan mukaanVaihda synteettinen öljy.

• •

Vaihda vierintälaakereiden rasva (suositus). Vaihda akselitiiviste (älä asenna uudelleen samaan kulumisuraan).

Tarpeen mukaan (riippuu ulkoisista vaikutuksista)Korjaa tai uusi pintamaali/korroosiosuojaus.

Adapteri AL / AM

Aikaväli

Toimenpide• •

3000 käyttötunnin välein, vähintään joka 6. kuukausi

• • •

25 000–30 000 käyttötunnin jälkeen

• • •

7.2.4

7

Tarkasta vääntövälys. Tarkasta joustohammaskehä silmämääräisesti. Tarkasta käyntiääni mahdollisten laakerivaurioiden varalta. Adapterin visuaalinen tarkastus vuotojen varalta. Vaihda vierintälaakerien rasva. Vaihda akselitiiviste (älä asenna uudelleen samaan kulumisuraan). Vaihda joustohammaskehä.

Kansi AD

Aikaväli

Toimenpide

3000 käyttötunnin välein, vähintään joka 6. kuukausi

• •

25 000–30 000 käyttötunnin jälkeen

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Tarkasta käyntiääni mahdollisten laakerivaurioiden varalta. Adapterin visuaalinen tarkastus vuotojen varalta.Vaihda vierintälaakerien rasva.Vaihda akselitiiviste.

79

Tarkastus / huolto Voiteluaineen vaihtovälit

7 7.3

Voiteluaineen vaihtovälit Lyhennä öljynvaihtovälejä, jos kysymyksessä on erikoismalli tai ympäristöolot ovat vaikeat/aggressiiviset.

HUOM! Käytä voitelemiseen mineraaliperustaisia voiteluaineita CLP ja PAO-öljypohjaisia (Polyalphaolefin) synteettisiä voiteluaineita. Kuvassa näkyvä synteettinen voiteluaine CLP HC (DIN 51502) vastaa PAO-öljyjä. 30000 [h] 25000

20000 [1]

[A] 15000

10000 [A]

CLP HC

CLP

5000

0 70

80

90

100

110

[°C]

120

[2] [1] Käyttötunnit [2] Öljykylvyn jatkuva lämpötila Öljylaadun mukainen keskiarvo 70 °C lämpötilassa

HUOM! SEW-EURODRIVE suosittelee voiteluaineiden vaihtovälien optimoimiseksi vaihteen öljyn säännöllistä analyysiä (katso luku 7.5).

80

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Tarkastus / huolto Öljyn määrän tarkastaminen

7.4

Öljyn määrän tarkastaminen

7.4.1

Ohjeita

7

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli öljymäärää ei tarkasteta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Öljymäärän saa tarkistaa vain vaihteen ollessa jäähtyneenä.Mikäli vaihteeseen on asennettu öljyn mittatikku ja öljyn mittalasi, öljyn mittatikun ilmoittama määrä ratkaisee. Öljyn mittalasin arvo on vain suuntaa antava.Tarkista vakioasennusasentojen ja kallistusasentojen öljyn taso asennusasennossa. Vie vaihde vaihtelevissa asennusasennoissa ennen öljyn tason tarkastusta lähtöasennusasentoon, ja noudata käyttölaitteen ohjeita tai toimeksiantokohtaisessa dokumentaatiossa olevia ohjeita.

Esimerkki lähtöasennusasennosta M1:

3319952011

7.4.2

Öljyn mittatikulla varustetut vaihteet 1. Noudata luvun "Tarkastus- / huoltotöiden esivalmistelut" (→ sivu 77) ohjeita. 2. Irrota mittatikku ja vedä se ulos. 3. Puhdista mittatikku ja kiristä se uudelleen käsivoimin. 4. Kierrä öljyn mittatikku ulos ja tarkista öljyn määrä.

[1] [1] Öljyn pinnan on oltava tällä alueella

5. Mikäli öljyn määrä on liian alhainen, menettele seuraavalla tavalla: •

Avaa öljyn täyttöruuvi.Täytä uutta samanlaista öljyä öljyn täyttöruuvin kautta merkintään asti.Kierrä öljyn täyttöruuvi paikoilleen.

6. Kierrä öljyn mittatikku takaisin paikoilleen.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

81

Tarkastus / huolto Öljyn ominaisuuksien tarkastaminen

7 7.4.3

Öljyn mittalasilla varustettu vaihde 1. Noudata luvun "Tarkastus- / huoltotöiden esivalmistelut" (→ sivu 77) ohjeita. 2. Tarkista öjyn määrä seuraavan kuvan mukaisesti.

[1]

460483980 [1] Öljyn pinnan on oltava tällä alueella

3. Mikäli öljyn määrä on liian alhainen, menettele seuraavalla tavalla:

7.5Avaa öljyn täyttöruuvi.Täytä uutta samanlaista öljyä öljyn täyttöruuvin kautta merkintään asti.Kierrä öljyn täyttöruuvi paikoilleen.

Öljyn ominaisuuksien tarkastaminen 1. Noudata luvun "Tarkastus- / huoltotöiden esivalmistelut" (→ sivu 77) ohjeita. 2. Selvitä öljyn tyhjennysruuvin paikka ja aseta astia sen alapuolelle. 3. Kierrä öljyn tyhjennysruuvia hitaasti auki ja poista hieman öljyä. 4. Kiinnitä tyhjennysruuvi takaisin paikalleen. 5. Tarkasta ominaisuudet:

82Voiteluaineen valmistaja antaa yksityiskohtaisia tietoja öljyn vesipitoisuuden ja viskositeetin tarkastamisesta.Mikäli öljy on erittäin likaista, vaihda öljy tarvittaessa ennenaikaisesti.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Tarkastus / huolto Öljyn vaihtaminen

7.6

Öljyn vaihtaminen

7.6.1

Ohjeita

7

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli öljyä ei vaihdeta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Noudata seuraavia ohjeita.Suorita öljynvaihto pian vaihteen päältäkytkennän jälkeen. Siten estetään kiinteiden ainesosien laskeumat. Öljy tulee valuttaa ulos mieluiten lämpimänä. Vältä yli 50 °C:een öljylämpötilaa.Öljyä vaihdettaessa vaihteeseen on periaatteessa täytettävä aikaisemmin käytettyä öljylaatua. Eri öljylaatuja ja/tai eri valmistajien öljyjä ei saa sekoittaa. Erityisesti synteettisiä öljyjä ei saa sekoittaa mineraaliöljyjen tai muiden synteettisten öljyjen kanssa. Vaihdettaessa mineraaliöljystä synteettiseen öljyyn ja/tai tietyn tyyppisestä synteettisestä öljystä toiseen synteettiseen öljytyyppiin vaihde on huuhdeltava perusteellisesti uudella öljyllä.Katso eri öljynvalmistajien öljyt luvun 8.2 taulukosta.Öljyn tyyppiä, viskositeettiä ja vaihteen tarvittavaa öljymäärää koskevat tiedot käyvät ilmi tyyppikilvestä. Tyyppikilpeen merkitty öljyn määrä ei ole täsmällinen. Täytettävä öljyn määrä on tarkastettava öljyn mittalasista tai mittatikusta.Puhdista vaihteen sisätila öljynvaihdon yhteydessä öljyhuuhtelulla perusteellisesti öljylietteestä, metallihiukkasista ja vanhoista öljyn jäämistä. Huuhtelemiseen on käytettävä samaa öljyä, jota käytetään vaihteen toimiessa. Tuoreen öljyn saa täyttää vasta, kun kaikki jäämät on poistettu.Öljyn tarkastus- ja tyhjennysruuvin sekä ilmausruuvin paikat käyvät ilmi toimeksiantoasiakirjoista.Puhdista magneettinen öljynpoistoruuvi, mikäli sellainen on olemassa.Vaihda öljyn tyhjennysruuvin vaurioituneet tiivisteet.Hävitä vanha öljy voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

83

Tarkastus / huolto Öljyn vaihtaminen

7 7.6.2

Menettelyohje

Rakennekoko P.002 - P.102 uppovoitelulla asennusasennossa M1 / M3 / M5 / M6

[2]

[3]

[1] 4237479051

1. Noudata luvun "Tarkastus- / huoltotöiden esivalmistelut" (→ sivu 77) ohjeita. 2. Aseta riittävän suuri valutusastia tyhjennysruuvin [1] alle. 3. Irrota öljyn tyhjennysruuvi [1]. 4. Irrota öljyn täyttöruuvi tai ilmausruuvi [2]. Vaihteissa, joissa ei ole asennusasennosta riippuen öljyn täyttöruuvia, käytetään ilmausruuvia öljyntäyttöaukkona. 5. Juoksuta kaikki öljy pois. 6. Kiinnitä tyhjennysruuvi [1] takaisin paikalleen. 7. Lisää samanlaatuista öljyä öljyn täyttöaukon kautta. •

Käytä öljyä täytettäessä täyttösuodatinta (suodatusaste max. 25 µm).Täytä tyyppikilven mukainen määrä öljyä. Tyyppikilven öljymäärä on ohjeellinen.Tarkasta oikea öljyn määrä mittalasista / öljyn mittatikusta [2/3].

8. Kierrä öljyn täyttöruuvi tai ilmausruuvi [2] paikoilleen.

HUOM! Poista mahdollisesti ohi vuotava öljy välittömästi öljynsidontaaineella.

84

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Tarkastus / huolto Öljyn vaihtaminen

7

Rakennekoko P.002 - P.082 öljykylpyvoitelulla asennusasennossa M2 / M4

[1]

[2]

[3]

[4] 4480298635 [1]

Ilmausruuvilla varustettu öljyn mittatikku

[3]

Nousuputki

[2]

Öljyn tasaussäiliö

[4]

Öljyntyhjennysruuvi

1. Noudata luvun "Tarkastus- / huoltotöiden esivalmistelut" (→ sivu 77) ohjeita. 2. Aseta riittävän suuri valutusastia tyhjennysruuvin [4] alle. 3. Irrota öljyn tyhjennysruuvi [4]. 4. Poista öljyn mittatikku / ilmausruuvi [1]. 5. Juoksuta kaikki öljy pois. 6. Kiinnitä tyhjennysruuvi [4] takaisin paikalleen. 7. Lisää samanlaatuista öljyä öljyn täyttöaukon [1] kautta. •

Käytä öljyä täytettäessä täyttösuodatinta (suodatusaste max. 25 µm).Täytä tyyppikilven mukainen määrä öljyä. Tyyppikilven öljymäärä on ohjeellinen.Tarkasta oikea öljyn määrä öljyn mittatikusta [1].

8. Kierrä öljyn mittatikku / ilmausruuvi [1] paikoilleen.

HUOM! Poista mahdollisesti ohi vuotava öljy välittömästi öljynsidontaaineella.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

85

7

Tarkastus / huolto Öljyn vaihtaminen

Rakennekoko P.092 - P.102 öljykylpyvoitelulla asennusasennossa M2

[2]

[1]

[3]

[4] 4488787211 [1]

Öljyn mittatikku

[3]

Öljyn tasaussäiliö

[2]

Ilmausruuvi

[4]

Öljyntyhjennysruuvi

1. Noudata luvun "Tarkastus- / huoltotöiden esivalmistelut" (→ sivu 77) ohjeita. 2. Aseta riittävän suuri valutusastia tyhjennysruuvin [4] alle. 3. Irrota öljyn tyhjennysruuvi [4]. 4. Poista öljyn mittatikku [1]. 5. Juoksuta kaikki öljy pois. 6. Kiinnitä tyhjennysruuvi [4] takaisin paikalleen. 7. Lisää samanlaatuista öljyä öljyn täyttöaukon [1] kautta. •

Käytä öljyä täytettäessä täyttösuodatinta (suodatusaste max. 25 µm).Täytä tyyppikilven mukainen määrä öljyä. Tyyppikilven öljymäärä on ohjeellinen.Tarkasta oikea öljyn määrä öljyn mittatikusta [1].

8. Kierrä öljyn mittatikku [1] paikoilleen.

HUOM! Poista mahdollisesti ohi vuotava öljy välittömästi öljynsidontaaineella.

86

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Tarkastus / huolto Öljyn vaihtaminen

7

Rakennekoko P.002 - P.102 öljykylpyvoitelulla asennusasennossa M4

[1] [2] [3]

[4]

4490284299 [1]

Ilmanvaihtoventtiili

[3]

Nousuputki

[2]

Öljyn mittatikku

[4]

Öljyntyhjennysruuvi

1. Noudata luvun "Tarkastus- / huoltotöiden esivalmistelut" (→ sivu 77) ohjeita. 2. Aseta riittävän suuri valutusastia tyhjennysruuvin [4] alle. 3. Irrota öljyn tyhjennysruuvi [4]. 4. Poista öljyn mittatikku [2]. 5. Juoksuta kaikki öljy pois. 6. Kiinnitä tyhjennysruuvi [4] takaisin paikalleen. 7. Lisää samanlaatuista öljyä öljyn täyttöaukon [2] kautta. •

Käytä öljyä täytettäessä täyttösuodatinta (suodatusaste max. 25 µm).Täytä tyyppikilven mukainen määrä öljyä. Tyyppikilven öljymäärä on ohjeellinen.Tarkasta oikea öljyn määrä öljyn mittatikusta [2].

8. Kierrä öljyn mittatikku [2] paikoilleen.

HUOM! Poista mahdollisesti ohi vuotava öljy välittömästi öljynsidontaaineella.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

87

Tarkastus / huolto Tiivisterasvan täyttäminen

7 7.7

Tiivisterasvan täyttäminen VAROITUS! Puristumisvaara pyörivien osien vuoksi. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Varmista, että jälkivoitelun yhteydessä noudatetaan riittäviä turvatoimenpiteitä.

HUOM Käännä akselia hitaasti labyrinttitiivisteen jälkivoitelun aikana. Siten saavutetaan parempi rasvan jakautuminen. 1. Noudata luvun "Tarkastus- / huoltotöiden esivalmistelut" (→ sivu 77) ohjeita. 2. Kierrä ruuvi [2] ulos, jotta ylimääräinen vanha rasva voi poistua. 3. Purista jokaiseen voitelukohtaan [1] rasvaa, kunnes porauksesta [2] tulee ulos uutta rasvaa. 4. Kierrä ruuvi [2] takaisin paikalleen. [1]

[2] 4235132939

HUOM Ulos valuva vanha rasva on poistettava välittömästi.

88

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Tarkastus / huolto Huohottimen tarkastus ja puhdistaminen

7.8

7

Huohottimen tarkastus ja puhdistaminen HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli sitä ei puhdisteta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset esinevahingot! •

Estä vieraiden kappaleiden pääsy vaihteeseen.

1. Noudata luvun "Tarkastus- / huoltotöiden esivalmistelut" (→ sivu 77) ohjeita. 2. Poista kerrostumat ilmausruuvien ympäriltä. 3. Korvaa tukkeutuneet ilmausruuvit uusilla.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

89

Voiteluaineet Voiteluaineiden valinta

8 8

Voiteluaineet

8.1

Voiteluaineiden valinta HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli voiteluaineita ei valita ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. • •

Noudata seuraavia ohjeita. SEW-EURODRIVE päättää öljyn viskositeetin ja laadun (mineraali/synteettinen) tilauskohtaisesti ja merkitsee ne tilausvahvistukseen ja vaihteen tyyppikilpeen. Jos niistä poiketaan, SEW-EURODRIVEen on ehdottomasti otettava yhteys. Voiteluainetaulukon voiteluainesuositus ei tarkoita toimittajan toimittaman voiteluaineen laadun takaamista. Jokainen voiteluaineen valmistaja vastaa itse tuotteensa laadusta!

90Ennen vaihteen käyttöönottoa on varmistettava, että planeetta- ja alennusvaihteeseen on lisätty oikea määrä oikean laatuista öljyä. Katso tiedot vaihteen tyyppikilvestä sekä seuraavalla sivulla olevasta voiteluaineiden valintataulukosta.Planeettavaihdemoottorissa, jossa on yhteinen öljytila, voiteluaineen täyttömäärä ja viskositeetti määräytyy planeettavaihteen tyyppikilvessä olevien tietojen perusteella. Planeettavaihde ja alennusvaihde toimitetaan ilman öljyä.Älä sekoita synteettisiä voiteluaineita keskenään eikä mineraalivoiteluaineiden kanssa!Tarkista käytettävän rasvan ja öljyn yhteensopivuus.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Voiteluaineet Voiteluainetaulukko

8.2

8

Voiteluainetaulukko Voiteluainetaulukosta käy ilmi SEW-EURODRIVEn teollisuusvaihteille sallitut voiteluaineet. Ota huomioon käytetyt lyhenteet, varjostusten ja huomautuksen merkitykset. CLP = mineraaliöljy CLP HC = synteettinen polyalfaolefiini E = esteriöljy (vesistöuhkaluokka WGK 1) = mineraalivoiteluaine = synteettinen voiteluaine 3) = voiteluaineita saa käyttää vain, kun huoltokerroin Fs ≥ 1.3 4) = ota huomioon kriittinen käyttäytyminen alhaisissa lämpötiloissa käynnistettäessä 6) = ympäristön lämpötilat = voiteluaine elintarviketeollisuuteen (elintarvikeprosessikelpoinen) = bioöljy (voiteluaine maa-, metsä- ja vesitalouden tarpeisiin) Oil Oil

HUOMIO! Vaihde voi vaurioitua, mikäli voiteluaineita ei valita ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset aineelliset vahingot. •

Ota yhteys SEW-EURODRIVEen, mikäli olot ovat äärimmäiset (kylmyys, kuumuus), tai jos käyttöolot muuttuvat suunnittelun jälkeen.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

91

92

-25

+50

0

-20

3)

-20

3) 4) -40

-10

3)

-10

-20

0

-10

+40

+20

+30

+70

+60

+50

+30

+20

-35

-30

+10

3) 4) -40

-10

+40

+60

+45

-5

+5

+30

-15

+40

+50 +100

+20

0

-20

3) 4) -40

3)

-10

°C -50

6)

VG 680

VG 1000

CLP HC

CLP HC

E

Oil

VG 460

VG 68

CLP HC VG 460 NSF H1 VG 220

VG 460

CLP HC

VG 150

CLP HC

VG 220

VG 68

CLP HC

CLP HC

VG 32

CLP HC

VG 320

CLP HC

Mobil SHC Gear 150 Mobil SHC 629 Mobil SHC Gear 220 Mobil SHC 630 Mobil SHC Gear 460 Mobil SHC 634 Mobil SHC Gear 680 Mobil SHC 636 Mobil SHC Gear 1000 Mobil SHC 639

Mobil SHC 626

Mobil SHC 624

Mobil SHC Gear 320 Mobil SHC 632

Mobilgear 600XP 680

VG 680

CLP CC

VG 1000

Mobilgear 600XP 460

VG 460

CLP CC

CLP CC

Mobilgear 600XP 220

VG 220

CLPCC

Mobilgear 600XP 320

Mobil

Mobilgear 600XP 150

VG 320

ISO,NLGI

CLP CC VG 150

CLP CC

DIN (ISO)

Oil

®

BP Enersyn EP-XF-220 BP Enersyn EP-XF-460 BP Enersyn EP-XF-680

Shell Omala S4 GX 220 Shell Omala S4 GX 460 Shell Omala S4 GX 680

Shell Naturelle Gear Fluid EP 460

BP Enersyn EP-XF-150

BP Enersyn EP-XF-68

BP Enersyn EP-XF-320

Shell Omala S4 GX 150

Shell Omala S4 GX68

Shell Omala S4 GX 320

Pinnacle EP 680

Klübersynth GEM 4-680 N

Klüberbio CA2-460

Optileb HY 68

Klüberöl 4UH1-68 N

Plantogear 460 S

Cassida Fluid GL 68

Cassida Fluid GL 220 Optileb GT 220 Klüberöl 4UH1-220 N

Reolin Unisyn CLP 680

Renolin Unisyn CLP 220 Renolin High Gear Synth 220 Renolin Unisyn CLP 460 Renolin High Gear Synth 460

Reolin Unisyn CLP 150

Reolin Unisyn CLP 68

Renolin Unisyn CLP 320 Renolin High Gear Synth 320

Cassida Fluid GL 460

Optigear Synthetic X 68 Optigear Synthetic X 150 Optigear Synthetic X 220 Optigear Synthetic X 460 Optigear Synthetic X 680

Optigear Synthetic X 320

Renolin CLP 680 Plus Renolin High Gear 680

Optileb GT 460

Alphasyn EP 460

Alphasyn EP 220

Alphasyn EP 150

Alphasyn EP 320

Optigear BM 680

Renolin CLP 460 Plus Renolin High Gear 460

Klüberöl 4UH1-460 N

Klübersynth GEM 4-1000 N

Pinnacle EP 460

Pinnacle EP 220

Pinnacle EP 150

Pinnacle EP 320

Klübersynth GEM 4-460 N

Klübersynth GEM 4-220 N

Klübersynth GEM 4-150 N

Klübersynth GEM 4-68 N

Klübersynth GEM 4-320 N

Tribol 1100/1000

Alpha SP 680 Tribol 1100/680

Meropa 680

Klüberoil GEM 1-680 N

BP Energol GR-XP-680

Optigear BM 460

Alpha SP 460 Tribol 1100/460

Meropa 460

Klüberoil GEM 1-460 N

BP Energol GR-XP-460

Shell Omala F 460

Renolin CLP 220 Plus Renolin High Gear 220

Optigear BM 220

Alpha SP 220 Tribol 1100/220

Meropa 220

Klüberoil GEM 1-220 N

BP Energol GR-XP-220

Renolin CLP 150 Plus Renolin High Gear 150

Optigear BM 150

Alpha SP 150 Tribol 1100/150

Meropa 150

Klüberoil GEM 1-150 N

BP Energol GR-XP-150

Renolin CLP 320 Plus Renolin High Gear 320

Optimol Optigear BM 320

Tribol Alpha SP 320 Tribol 1100/320

TEXACO

FUCHS

Meropa 320

Klüberoil GEM 1-320 N

BP Energol GR-XP-320

LUBRICATION

ARAL

Shell Omala F 220

Shell Omala F 320

Sh ell

bp

El Greco 680

El Greco 460

El Greco 220

El Greco 150

El Greco 320

Goya NT 680

Goya NT 460

Goya NT 220

Goya NT 150

Goya NT 320

Q8

Carter SH 680

Carter SH 460

Carter SH 220

Carter SH 150

Carter SH 320

Carter EP 680

Carter EP 460

Carter EP 220

Carter EP 320

TO T A L

8 Voiteluaineet Voiteluainetaulukko

470490405

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Voiteluaineet Voiteluaineen täyttömäärät

8.3

8

Voiteluaineen täyttömäärät Täyttömäärät ovat ohjearvoja. Tarkat määrät vaihtelevat portaiden määrän ja välityssuhteiden mukaan. Noudata seuraavia ohjeita:

HUOM

8.3.1Molempien vaihteiden öljytilat ovat erillään!Planeettavaihteet toimitetaan ilman voiteluainetta!RF..-, KF..- ja K..-vaihteisiin on täytetty tehtaalla asennusasennon mukainen voiteluaine!Asennusasennoltaan kääntyvissä vaihteissa on noudatettava tyyppikilvissä ilmoitettua voiteluainemäärää.

Planeettavaihde P.. Planeettavaihteen öljymäärä tarkistetaan öljyn mittatikusta tai mittalasista. Seuraavassa taulukossa on planeettavaihteiden voiteluaineiden täyttömäärät.

Rakennekoko

P.002 P.012 P.022 P.032 P.042 P.052 P.062 P.072 P.082 P.092 P.102

Asennusasento

Vaihteen välityssuhde [i]

M1

20

4.5

8.5

40

4

8.5

20

7

40 20

M2

M3

M4

M5

M6

4.5

6.5

4.5

4.5

4

6.5

4

4

12

7

9.5

7

7

6.5

12

6.5

9.5

6.5

6.5

9

14

9

11

9

9

40

8.5

14

8.5

11

8.5

8.5

20

11.5

20.5

11.5

17.5

11.5

11.5

40

11

20

11

17

11

11

20

16

30

16

25

16

16

Litra [l]

40

15

29

15

24

15

15

20

19.5

35.5

19.5

29.5

19.5

19.5

40

18.5

34

18.5

28.5

18.5

18.5

20

28

54

28

49

28

28

40

27

52.5

27

48

27

27

20

35

67

35

58.5

35

35

40

34

65

34

57

34

34

20

49

94

49

80.5

49

49

40

48

92

48

79

48

48

20

62

134

62

109

62

62

40

60

131

60

101

60

60

20

71

153

71

121

71

71

40

69

150

69

119

69

69

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

93

Voiteluaineet Voiteluaineen täyttömäärät

8 8.3.2

Eteenkytketty vaihde

Eteenkytketty kartiopyörä(KF-/K-)vaihde

HUOM •

Voiteluaineen määrä määräytyy aina planeettavaihteen asennusasennon ja eteenkytketyn KF- ja K-vaihteen asennusasennon mukaan.Eteenkytketyn KF- ja K-vaihteen asennusasentoja koskevia lisätietoja on luvussa 3.5.1.Öljymäärä tarkastetaan eteenkytketyissä vaihteissa öljymäärän tarkastusruuvista.

Seuraavassa taulukossa on voiteluaineiden täyttömäärät. Täyttömäärä litroissa M1

M2

M3

Rakennekoko

0° A

90° A

180° B

270° A

0° A

90° A

180° A

270° A

0° B

90° A

180° A

270° A

KF67

1.1

2.4

1.1

3.7

2.7

2.7

2.7

2.7

1.1

3.7

1.1

2.4

KF77

2.1

4.1

2.1

5.9

4.5

4.5

4.5

4.5

2.1

5.9

2.1

4.1

KF87

3.7

8.2

3.7

11.9

8.4

8.4

8.4

8.4

3.7

11.9

3.7

8.2

KF97

7

14.7

7

21.5

16.5

16.5

16.5

16.5

7

21.5

7

14.7

KF107

10

21.8

10

35.1

25.2

25.2

25.2

25.2

10

35.1

10

21.8

KF127

21

41.5

21

55

41

41

41

41

21

55

21

41.5

KF157

31

62

31

92

62

62

62

62

31

92

31

66

K167

33

95

33

123

95

84

84

84

105

33

105

85

K187

53

152

53

200

152

143

143

143

167

53

167

143

Täyttömäärä litroissa M4

M5

M6

Rakennekoko

0° A

90° A

180° B

270° A

0° A

90° B

180° A

270° A

0° B

90° A

180° A

270° B

KF67

2.7

2.7

2.7

2.7

2.4

1.1

3.7

1.1

3.7

1.1

2.4

1.1

KF77

4.5

4.5

4.5

4.5

4.1

2.1

5.9

2.1

5.9

2.1

4.1

2.1

KF87

8.4

8.4

8.4

8.4

8.2

3.7

11.9

3.7

11.9

3.7

8.2

3.7

KF97

15.7

15.7

15.7

15.7

14.7

7.0

21.5

7

21.5

7.0

14.7

7

KF107

25.2

25.2

25.2

25.2

21.8

10

35.1

10

35.1

10

21.8

10

KF127

41

41

41

41

41.5

21

55

21

55

21

41.5

21

KF157

62

62

62

62

66

31

90

31

92

31

66

31

K167

123

123

123

123

85

33

123

33

84

33

95

33

K187

200

200

200

200

143

53

200

53

143

53

152

53

Selitys:

94

M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6

= planeettavaihteen asennusasento

0° / 90° / 180° / 270°

= eteenkytketyn kartiopyörä-(KF-/K-)vaihteen asennusasento

A/B

= kiinnityslaipan asento eteenkytketyssä kartiopyörävaihteessa

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Voiteluaineet Voiteluaineen täyttömäärät

8

Eteenkytketty lieriöhammas(RF-)vaihde

HUOM •

Voiteluaineen määrä määräytyy aina planeettavaihteen asennusasennon ja eteenkytketyn RF-vaihteen asennusasennon mukaan.Eteenkytketyn RF-vaihteen asennusasentoja koskevia lisätietoja on luvussa 3.5.2.Öljymäärä tarkastetaan eteenkytketyissä vaihteissa öljymäärän tarkastusruuvista.

Seuraavassa taulukossa on voiteluaineiden täyttömäärät. Täyttömäärä litroissa M1

M2

M3

M4

M5

M6

Rakennekoko

180°270°

90°

RF77

1.2

3.10

3.30

3.60

2.40

3.00

RF87

2.4

6.4

7.1

7.2

6.3

6.4

RF97

5.1

11.9

11.2

14.0

11.2

11.8

RF107

6.3

15.9

17.0

19.2

13.1

15.9

RF137

9.5

27.0

29.0

32.5

25.0

25.0

RF147

16.4

47.0

48.0

52.0

42.0

42.0

RF167

26.0

82.0

78.0

88.0

65.0

71.0

Selitys: M1 / M2 / M3 / M4 / M5 / M6

= planeettavaihteen asennusasento

0° / 90° / 180° / 270°

= eteenkytketyn lieriöhammas-(RF-)vaihteen asennusasento

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

95

Voiteluaineet Tiivisterasvat / vierintälaakerirasvat: Planeettavaihde

8 8.4

Tiivisterasvat / vierintälaakerirasvat: Planeettavaihde Taulukossa näkyy SEW-EURODRIVEn suosittelemat voitelurasvat käyttölämpötilan ollessa –20 °C - 100 °C. Valmistaja

Rasvat

ARAL

ARALUB HLP 2

BP

Energrease LS-EPS

Castrol

Spheerol EPL2

Fuchs

Renolit CX TOM 15 OEM

Klüber

Centoplex EP2

Kuwait

Q8 Rembrandt EP2

Mobil

Mobilux EP 2

Shell

Alvania EP2

Texaco

Mulifak EP 2

Total

Multis EP 2

Castrol Obeen FS2 Fuchs Plantogel 2S Oil Oil

HUOM! Mikäli käyttäjä haluaa käyttää rasvaa, jota ei ole ilmoitettu käyttöohjeen tiedoissa, käyttäjä on itse vastuussa siitä, että rasva soveltuu kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen.

8.5

Tiivisterasvat: Eteenkytketty vaihde RF.. / KF.. / K.. ja moottorit Vierintälaakerit eteenkytketyissä vaihteissa RF.. / KF.. / K.. ja moottorit täytetään tehtaalla seuraavassa luetelluilla rasvoilla. SEW-EURODRIVE suosittelee myös vierintälaakereiden rasvan vaihtamista öljyn vaihdon yhteydessä. Noudata erillistä käyttöohjetta koskien eteenkytkettyjä vaihteita RF.. / KF.. / K.. ja moottoreita Vaihteen vierintälaakeri

Ympäristön lämpötila

Valmistaja

Tyyppi

–40 °C ... +80 °C

Fuchs

Renolit CX-TOM 15

–30 °C ... +40 °C

Castrol

Obeen F82

–20 °C ... +40 °C

Aral

Aralube BAB EP2

Oil

HUOM! Tarvittavat rasvamäärät:

96Nopeakäyntiset laakerit (vaihteiden ensiöpuoli): täytä rasvaa kolmannes vierintäelinten välisestä tilasta.Hidaskäyntiset laakerit (vaihteiden toisiopuoli): täytä rasvaa kaksi kolmannesta vierintäelinten välisestä tilasta.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Toimintahäiriöt Ohjeita

9

Toimintahäiriöt

9.1

Ohjeita

9

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen häiriöiden syiden selvittämisen aloittamista.

VAROITUS! Puristumisvaara käyttölaitteen tahattoman käynnistymisen vuoksi. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. •

Kytke moottori jännitteettömään tilaan ennen töiden aloittamista.Estä moottorin käynnistäminen vahingossa.

VAROITUS! Kuuma vaihde ja kuuma vaihdeöljy voivat aiheuttaa palovammoja. Vakavat loukkaantumiset. •

Anna vaihteen jäähtyä ennen töiden aloittamista!Öljymäärän tarkastusruuvia ja öljyn tyhjennysruuvia irrotettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

HUOMIO! Vaihteen ja moottorin asiaton käsittely voi aiheuttaa vaurioita. Mahdolliset aineelliset vahingot.

9.2Käyttölaitteen ja moottorin saa irrottaa toisistaan tai SEW-käyttölaitteita saavat korjata vain valtuutetut ammattilaiset.Ota yhteys SEW-huoltopalveluun.

Huoltopalvelu Jos tarvitset huoltopalvelumme apua, ilmoita: •

Tyyppikilven täydelliset tiedotHäiriön laatu ja laajuusHäiriön ajankohta ja seurannaisvaikutuksetOletettu syyOta kuvia digitaalikameralla, mikäli mahdollista.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

97

Toimintahäiriöt Häiriöt planeettavaihteessa P..

9 9.3

Häiriöt planeettavaihteessa P..

Häiriö

Mahdollinen syy •

Epätavallisia, tasaisia käyntiääniä

• • •

Epätasainen vierimisääni/jauhava ääni: Laakerivaurio Nakuttava ääni: Hammastuksen epäsäännöllisyys Kotelo jännittynyt kiinnitettäessä Ääniä syntyy, koska runko ei ole tarpeeksi jäykkä

Korjaustoimenpiteet •Öljyn kunnon tarkastus (ks. luku 7.5), vaihda laakeri Ota yhteyttä huoltopalveluun Tarkasta, aiheutuuko vaihteen kiinnityksestä jännityksiä, korjaa tarvittaessa Vahvista vaihteen runkoa

• •

Epätavallisia, epätasaisia käyntiääniäVieraita kappaleita öljyssä

• •

Tarkasta öljyn kunto (ks. luku 7.5) Pysäytä moottori, soita huoltopalveluun

Epätavallisia ääniä vaihteen kiinnityksestäVaihteen kiinnitys on löystynyt

• •

Kiristä kiinnitysruuvit/-mutterit oikeaan momenttiin Vaihda vaurioituneet/vialliset kiinnitysruuvit/mutterit

• Käyntilämpötila liian suuri

• • • •

Liikaa öljyä Öljy on vanhentunut Öljy on erittäin likaista Ympäristön lämpötila liian suuri

Öljymäärän tarkastus, mahdollinen korjaus (katso luku 7.4) Selvitä, milloin on vaihdettu viimeksi; vaihda öljy tarvittaessa (katso luku 7.6) Suojaa vaihde ulkoiselta lämpövaikutukselta (esim. varjostamalla) Öljyn vaihto (katso luku 7.6)

• • • •

Laakeroinnit liian lämpimät

Öljyä vuotaa1)

• • •

Liian vähän öljyä Öljy on vanhentunut Laakeri vaurioitunut

• • • • • •

Vaihteen tiiviste vuotaa Tiivisterenkaan tiivistehuuli on taittunut Tiivisterengas vaurioitunut / kulunut Liikaa öljyä Vaihde on väärässä asennusasennossa Toistuva kylmäkäynnistys (öljy vaahtoaa) ja/tai liikaa öljyä

• • • • • • •

Öljymäärän tarkastus, mahdollinen korjaus (katso luku 7.4) Selvitä, milloin on vaihdettu viimeksi; vaihda öljy tarvittaessa (katso luku 7.6) Tarkasta laakeri, vaihda tarvittaessa, soita asiakaspalveluun Poista ilma vaihteesta, tarkkaile vaihdetta. Jos öljyä vuotaa edelleen: Soita huoltopalveluun Tarkasta akselin tiivisterenkaat ja vaihda tarvittaessa Soita huoltopalveluun Öljymäärän tarkastus (ks. luku 7.4) Kiinnitä ilmanvaihtoruuvi oikein paikoilleen

1) Akselin tiivisteestä vuotavaa öljyä/rasvaa (pieniä määriä) on pidettävä sisäänajoaikana (käyntiaika 24 tuntia) normaalina (ks. myös DIN 3761).

98

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Toimintahäiriöt Häiriöt eteenkytketyissä vaihteissa RF.. / KF.. / K..

9.4

9

Häiriöt eteenkytketyissä vaihteissa RF.. / KF.. / K..

Häiriö

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpiteet

Epätavallinen, tasainen käyntiääni

Epätasainen vierimisääni/jauhava ääni: Laakerivaurio

Tarkista öljy → vaihda laakeri

Nakuttava ääni: Hammastuksen epäsäännöllisyys

Soita huoltopalveluun

Epätavallisia, epätasaisia käyntiääniä

Vieraita kappaleita öljyssä

• •

Öljyvuotoa 1) • vaihteen kannesta • moottorin laipasta • moottorin akselitiivisteestä • vaihteen laipasta • toisiopuolen akselitiivisteestä

Vaihteen kannen kumitiiviste vuotaa

Kiristä vaihteen kannen ruuvit ja tarkkaile vaihdetta. Jos öljyä vuotaa edelleen: Soita huoltopalveluun

Tiiviste vioittunut

Soita huoltopalveluun

Ilmaa ei ole poistettu vaihteesta

Ilmaa vaihde

Öljyvuotoa ilmausventtiilistä

Liikaa öljyä

Korjaa öljyn määrä ohjeiden mukaiseksi

Käyttölaitteen asennusasento on väärä

• •

Toistuva kylmäkäynnistys (öljy vaahtoaa) ja/tai liikaa öljyä

Käytä öljyn tasaussäiliötä

Vaihteen akseli-napa-liitos katkennut

Toimita vaihde/vaihdemoottori korjattavaksi• •

Toisioakseli ei pyöri, vaikka moottori käy tai ensiöakselia pyöritetään Takaisinpyörintäesteen lämpötila on kohonnut

Vaurioitunut/viallinen takaisinpyörintäeste

Estotoiminto puuttuu

Tarkista öljy Pysäytä moottori, soita huoltopalveluun

Asenna ilmanvaihtoventiili oikein Korjaa öljyn määrä

Tarkasta takaisinpyörintäeste, vaihda tarvittaessa Soita huoltopalveluun

1) Lyhytaikainen öljy-/rasvavuoto akselitiivisteestä on mahdollinen sisäänajoaikana (48 tunnin käyntiaika)

9.5

Adapterin AM / AL häiriöt

Häiriö

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpiteet

Epätavallisia, tasaisia käyntiääniä

Epätasainen vierimisääni/jauhava ääni: Laakerivaurio

Käänny SEW-EURODRIVEn asiakaspalvelun puoleen

Öljyvuotoa

Tiiviste vioittunut

Käänny SEW-EURODRIVEn asiakaspalvelun puoleen

Toisioakseli ei pyöri, vaikka moottori käy tai ensiöakselia pyöritetään

Vaihteen akselin ja navan välinen liitos murtunut

Toimita vaihde SEW-EURODRIVElle korjattavaksi

Käyntiäänen muutos ja/tai tärinää

Hammaskehän kuluminen, momentin hetkellinen siirtyminen metallikosketuksen välityksellä

Vaihda hammaskehä

Navan akselinsuuntaiset ruuvit ovat löystyneet

Kiristä ruuvitKäänny SEW-EURODRIVEn asiakaspalvelun puoleen

Navan ennenaikainen kuluminen

• •

Aggressiivisten nesteiden/öljyjen vaikutus; otsonin vaikutus, liian korkea ympäristölämpötila jne., jotka saavat aikaan hammaskehän fyysisen muutoksen Hammaskehän kannalta liian korkea ympäristö-/kosketuslämpötila; suurin sallittu lämpötila -20 °C … +80 °C Ylikuormitus

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

99

Toimintahäiriöt Moottoriin liittyvät ongelmat

9 9.6

Moottoriin liittyvät ongelmat

Häiriö

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpiteet

Johto on poikki.

Tarkasta liitännät ja korjaa tarvittaessa.

Jarru ei vapaudu

→ ks. moottorin käyttöohje

Sulake palanut

Vaihda sulakkeet.

Moottorinsuojakytkin on lauennut

Tarkasta moottorinsuojakytkimen asetus, korjaa vika tarvittaessa.

Moottorikontaktori ei vedä, vika ohjauspiirissä

Tarkasta moottorikontaktorin ohjauspiiri, korjaa vika tarvittaessa.

Moottori on tarkoitettu kolmiokytkentään, mutta kytketty tähteen

Korjaa kytkentä.

Jännite tai taajuus poikkeaa ainakin käynnistettäessä huomattavasti moottorin ohjearvosta.

Vaihda parempaan jännitesyöttöön, tarkasta johdinten poikkipinnat.

Vääntömomentti ei riitä tähtikytkennässä

Ellei käynnistysvirta kolmiokytkennässä ole liian suuri, kytke suoraan kolmioon. Muussa tapauksessa asenna suurempi moottori tai erikoismalli (käänny asiantuntijan puoleen).

Moottori ei käynnisty

Moottori ei käynnisty tai käynnistyy raskaasti

Moottori ei käynnisty tähtikytkennässä, vain kolmiokytkennässä Väärä pyörimissuunta Moottori murisee ja kuluttaa paljon virtaa

Kosketusvika tähti-/kolmiokytkennässä

Poista vika.

Moottori on kytketty väärin

Vaihda kahden vaiheen järjestys.

Jarru ei vapaudu

→ ks. moottorin käyttöohje

Käämi on viallinen

Korjauta moottori ammattikorjaamolla.

Roottori ottaa kiinni staattoriin Sulakkeet palavat tai moottorinsuojakytkin laukaisee heti Pyörimissuunta alenee voimakkaasti kuormitettaess

Moottori kuumenee liikaa (mittaa lämpötila).

Moottorin ääni liian voimakas

100

Oikosulku johdossa

Poista oikosulku.

Oikosulku moottorissa

Korjauta vika ammattikorjaamossa.

Johdot kytketty väärin

Korjaa kytkentä.

Moottorissa maasulku

Korjauta vika ammattikorjaamossa.

Ylikuormitus

Mittaa teho, asenna tarvittaessa suurempi moottori tai vähennä kuormitusta.

Jännite laskee

Suurenna johtimen poikkipintoja.

Ylikuormitus

Mittaa teho, asenna tarvittaessa suurempi moottori tai vähennä kuormitusta.

Riittämätön jäähdytys

Paranna jäähdytysilman syöttöä tai puhdista jäähdytysilmakanavat. Asenna tarvittaessa erillistuuletin.

Ympäristön lämpötila liian suuri

Noudata sallittua lämpötila-aluetta.

Moottori kytketty kolmioon eikä tähteen, kuten tarkoitettu

Korjaa kytkentä.

Huono kosketus (yksi vaihe puuttuu)

Korjaa vika.

Sulake palanut

Etsi sulakkeen palamisen syy (ks. edellä) ja korjaa. Vaihda sulake.

Verkkojännite vaihtelee enemmän kuin 5 % moottorin mitoitusjännitteestä. Ylijännite on erittäin vahingollinen moninapaisissa moottoreissa, koska niissä tyhjäkäyntivirta on jo normaalilla jännitteellä lähellä mitoitusvirtaa

Sovita moottori verkkojännitteeseen.

Nimelliskäyttötapa (S1 … S10, DIN 57530) ylitetty, esim. liian suuri kytkentätiheys

Sovita moottorin nimelliskäyttötapa todellisiin käyttöoloihin. Pyydä tarvittaessa asiantuntija-apua sopivan käyttölaitteen valinnassa.

Kuulalaakereissa jännityksiä, likaa tai vaurioita

Suuntaa moottori uudelleen, tarkista kuulalaakerit, rasvaa tarvittaessa, vaihda.

Pyörivät osat tärisevät

Poista syy, esimerkiksi tasapainottamalla.

Vieraita esineitä jäähdytysainekanavissa

Puhdista jäähdytyskanavat.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Toimintahäiriöt Jarrun DR / DV häiriöt

9.7

Jarrun DR / DV häiriöt

Häiriö

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpiteet

Jarrunohjaimen jännite väärä

Kytke oikea jännite.

Jarrunohjain vioittunut

Vaihda jarrun ohjauslaite, tarkasta jarrukelan sisäinen vastus ja eristys, tarkasta kytkinlaitteet.

Sallittu maksimitoimintavälys ylitetty jarrulevyn kulumisen vuoksi

Mittaa tai aseta toimintavälys.

Johdon jännitehäviö > 10 %

Huolehdi oikeasta liitäntäjännitteestä, tarkasta kaapelien poikkipinnat.

Puutteellinen jäähdytys, jarru kuumenee liikaa

Vaihda jarrun tasasuuntaajan tyyppi BG:stä BGE:hen.

Jarrukelassa on johdinkierrosten välinen oikosulku tai maasulku

Vaihda koko jarru ohjauslaitteineen (ammattikorjaamossa), tarkasta kytknlaitteet.

Tasasuuntaaja viallinen

Vaihda tasasuuntaaja ja jarrukela.

Väärä toimintavälys

Mittaa tai aseta toimintavälys.

Jarrulevy on kulunut

Vaihda jarrulevy kokonaan.

Väärä jarrumomentti

Muuta jarrutusmomenttia (→ ks. moottorin käyttöohje) • Muuta jarrujousien tyypillä tai lukumäärällä • Jarru BMG 05: asentamalla jarruun BMG 1 samanlainen jarrukela • Jarru BMG 2: asentamalla jarruun BMG 4 samanlainen jarrukela

Vain BM(G): Toimintavälys on niin suuri, että säätömutterit ottavat kiinni

Säädä toimintavälys.

Vain BR03, BM(G): Käsivapautin on säädetty väärin.

Säädä säätömutterit oikein.

Jarru menee kiinni viiveellä

Jarru kytkeytyy vain vaihtojännitteen puolella

Kytke sekä tasa- että vaihtojännitteen puolella (esim. BSR), noudata kytkentäkaaviota.

Jarru on äänekäs

Nykivä käyttö on kuluttanut hammastusta

Jarru ei vapaudu

Moottori ei jarruta

9.8

9

Tarkasta suunnittelun lähtöarvot. -> ks. moottorin käyttöohje

Hävittäminen •

Vaihteiden osat, hammaspyörät, akselit ja vierintälaakerit on hävitettävä teräsromuna. Tämä koskee myös harmaasta valuraudasta valmistettuja osia, ellei sellaisille ole järjestetty keruuta erikseen.Kerää jäteöljy talteen ja hävitä se määräysten mukaisesti.

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

101

Hakemisto

10 10

Osoiteluettelo

Saksa Pääkonttori Tuotantolaitos Myynti

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postilokero-osoite Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de [email protected]

Tuotantolaitos / Teollisuusvaihteet

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-2970

Huolto Competence Center

Keskiosa

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 [email protected]

Pohjoisosa

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (Hannoverin lähellä)

Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 [email protected]

Itäosa

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (Zwickaun lähellä)

Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 [email protected]

Eteläosa

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (Münchenin lähellä)

Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 [email protected]

Länsiosa

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (Düsseldorfin lähellä)

Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 [email protected]

Elektroniikka

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 [email protected]

Drive Service Hotline / puhelinpäivystys 24 h

+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot Saksassa pyynnöstä. Ranska

102

Tuotantolaitos Myynti Huolto

Haguenau

SEW-USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com [email protected]

Tuotantolaitos

Forbach

SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Kokoonpano Myynti Huolto

Bordeaux

SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15

Nantes

SEW-USOCOME Parc d’activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00 Fax +33 2 40 78 42 20

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Hakemisto

10

Ranska Paris

SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot Ranskassa pyynnöstä. Alankomaat Rotterdam

SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 Service: 0800-SEWHELP http://www.sew-eurodrive.nl [email protected]

Alger

REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 [email protected] http://www.reducom-dz.com

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 [email protected] http://www.sew-eurodrive.com.ar

Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au [email protected]

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 [email protected]

Kokoonpano Myynti Huolto

Bryssel

SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be [email protected]

Huolto Competence Center

Teollisuusvaihteet

SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be [email protected]

São Paulo

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br [email protected]

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 [email protected]

Kokoonpano Myynti Huolto

Algeria Myynti

Argentiina Kokoonpano Myynti

Australia Kokoonpano Myynti Huolto

Belgia

Brasilia Tuotantolaitos Myynti Huolto

Bulgaria Myynti

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

103

Hakemisto

10

Chile Kokoonpano Myynti Huolto

Santiago de Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postilokero-osoite Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl [email protected]

Kairo

Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ [email protected]

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es [email protected]

Johannesburg

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za [email protected]

Cape Town

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town

Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 [email protected]

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 [email protected]

Nelspruit

SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 [email protected]

Ansan

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate #1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839

Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr [email protected]

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 [email protected]

Egypti Myynti Huolto

Espanja Kokoonpano Myynti Huolto

Etelä-Afrikka Kokoonpano Myynti Huolto

Etelä-Korea Kokoonpano Myynti Huolto

104

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Hakemisto

10

Gabon Myynti

Libreville

ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun

Tel. +241 741059 Fax +241 741059 [email protected]

Hong Kong

SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 [email protected]

Pääkonttori Kokoonpano Myynti Huolto

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat

Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com [email protected]

Kokoonpano Myynti Huolto

Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 [email protected]

Dublin

Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 [email protected] http://www.alperton.ie

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk [email protected]

Hong Kong Kokoonpano Myynti Huolto

Intia

Irlanti Myynti Huolto

Iso-Britannia Kokoonpano Myynti Huolto

Drive Service Hotline / puhelinpäivystys 24 h

Tel. 01924 896911

Tel-Aviv

Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon

Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il [email protected]

Solaro

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it [email protected]

Wien

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at [email protected]

Israel Myynti

Italia Kokoonpano Myynti Huolto

Itävalta Kokoonpano Myynti Huolto

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

105

Hakemisto

10

Japani Kokoonpano Myynti Huolto

Iwata

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 http://www.sew-eurodrive.co.jp [email protected]

Douala

Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala

Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 [email protected]

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca [email protected]

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1

Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 [email protected]

Montreal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 [email protected]

Kamerun Myynti

Kanada Kokoonpano Myynti Huolto

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot Kanadassa pyynnöstä. Kazakstan Myynti

Almaty

ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан

Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz [email protected]

Tuotantolaitos Kokoonpano Myynti Huolto

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 [email protected] http://www.sew-eurodrive.com.cn

Kokoonpano Myynti Huolto

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 [email protected]

Kanton

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 [email protected]

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 [email protected]

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 [email protected]

Kiina

106

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Hakemisto

10

Kiina Xi'An

SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 [email protected]

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot Kiinassa pyynnöstä. Kolumbia Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co [email protected]

Ateena

Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr [email protected]

Zagreb

KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 [email protected]

Riika

SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253 Fax +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.com [email protected]

Myynti Libanon

Beirut

Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 [email protected]

Myynti Jordania / Kuwait / SaudiArabia / Syyria

Beirut

Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut

Tel. +961 1 494 786 Fax +961 1 494 971 [email protected] http://www.medrives.com

Alytus

UAB Irseva Statybininku 106C LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 [email protected] http://www.sew-eurodrive.lt

Bryssel

SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.lu [email protected]

Johor

SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia

Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 [email protected]

Kokoonpano Myynti Huolto

Kreikka Myynti

Kroatia Myynti Huolto

Latvia Myynti

Libanon

Liettua Myynti

Luxemburg Kokoonpano Myynti Huolto

Malesia Kokoonpano Myynti Huolto

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

107

Hakemisto

10

Marokko Myynti Huolto

Mohammedia

SEW EURODRIVE SARL Z.I. Sud Ouest - Lot 28 2ème étage Mohammedia 28810

Tel. +212 523 32 27 80/81 Fax +212 523 32 27 89 [email protected] http://www.sew-eurodrive.ma

Quéretaro

SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx [email protected]

Moss

SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no [email protected]

Abidjan

SICA Société Industrielle & Commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1173 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 [email protected]

Karachi

Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi

Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365 [email protected]

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe [email protected]

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt [email protected]

Łódź

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49 http://www.sew-eurodrive.pl [email protected]

Huolto

Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343 Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) [email protected]

Meksiko Kokoonpano Myynti Huolto

Norja Kokoonpano Myynti Huolto

Norsunluurannikko Myynti

Pakistan Myynti

Peru Kokoonpano Myynti Huolto

Portugali Kokoonpano Myynti Huolto

Puola Kokoonpano Myynti Huolto

108

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Hakemisto

10

Romania Myynti Huolto

Bukarest

Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 [email protected]

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 http://www.sew-eurodrive.se [email protected]

Dakar

SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 [email protected] http://www.senemeca.com

Belgrad

DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 [email protected]

Singapore

SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644

Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg [email protected]

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 [email protected] http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 [email protected]

SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 [email protected]

Košice

SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 [email protected]

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 [email protected]

Lahti

SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi [email protected]

Ruotsi Kokoonpano Myynti Huolto

Senegal Myynti

Serbia Myynti

Singapore Kokoonpano Myynti Huolto

Slovakia Myynti

Slovenia Myynti Huolto

Suomi Kokoonpano Myynti Huolto

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

109

Hakemisto

10

Suomi Tuotantolaitos Kokoonpano

Karkkila

SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 [email protected] http://www.sew-eurodrive.fi

Basel

Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch [email protected]

Kööpenhamina

SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk [email protected]

Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 [email protected]

Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 http://www.tms.com.tn [email protected]

Istanbul

SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401 TR-41480 Gebze KOCAELİ

Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 http://www.sew-eurodrive.com.tr [email protected]

Praha

SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Lužná 591 16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz [email protected]

Drive Service Hotline / puhelinpäivystys 24 h

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)

Servis: Tel. +420 255 709 632 Fax +420 235 358 218 [email protected]

Dnipropetrovsk

SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua [email protected]

Budapest

SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 http://www.sew-eurodrive.hu [email protected]

Sveitsi Kokoonpano Myynti Huolto

Tanska Kokoonpano Myynti Huolto

Thaimaa Kokoonpano Myynti Huolto

Tunesia Myynti

Turkki Kokoonpano Myynti Huolto

Tšekin tasavalta Myynti Kokoonpano Huolto

Ukraina Kokoonpano Myynti Huolto

Unkari Myynti Huolto

110

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Hakemisto

10

USA Tuotantolaitos Kokoonpano Myynti Huolto

KaakkoisYhdysvallat

SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com [email protected]

Kokoonpano Myynti Huolto

KoillisYhdysvallat

SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 [email protected]

Keskilänsi

SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 332-0038 [email protected]

LounaisYhdysvallat

SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 [email protected]

LänsiYhdysvallat

SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 [email protected]

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot USA:ssa pyynnöstä. Uusi-Seelanti Kokoonpano Myynti Huolto

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz [email protected]

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch

Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 [email protected]

Minsk

SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 http://www.sew.by [email protected]

Valencia

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve [email protected] [email protected]

Pietari

ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru [email protected]

Valko-Venäjä Myynti

Venezuela Kokoonpano Myynti Huolto

Venäjä Kokoonpano Myynti Huolto

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

111

Hakemisto

10

Vietnam Myynti

Kaikki alat paitsi satama-ala, kaivannaistoiminta ja offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 [email protected] [email protected] [email protected]

Satama-ala, kaivannaistoiminta ja offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 [email protected]

Hanoi

Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City

Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 [email protected]

Tallin

ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 [email protected]

Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box 120709 Sharjah

Tel. +971 6 5578-488 Fax +971 6 5578-499 [email protected]

Hồ Chí Minhin kaupunki

Viro Myynti

Yhdistyneet arabiemiirikunnat Myynti Huolto

112

Sharjah

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

Hakemisto

Hakemisto A Adapteri AL / AM .................................................79 AD-adapteri .........................................................36 Akseli ..................................................................48 Akselin linjaus .....................................................48 Akselitiivisterenkaat ............................................42 Alvania ................................................................96 AM-adapteri ........................................................36 AM-adapterin kytkentä ........................................52 AR-adapteri .........................................................36 Asennus ..............................................................39 Asennusasento ...................................................21 Asennusasentolehdet PF..RF.. ........................................................24 PK..KF.. ........................................................26 P..KF.. ..........................................................25 P..RF.. ..........................................................23 Asennusohjeita ...................................................40 AT-adapteri .........................................................36 E Ensiöpuoleiset komponentit ................................36 Ensiöpuolen kansi AD .........................................55 Eteenkytkettyjen vaihteiden asennusasennot .....27 H Hammaspyörä .....................................................49 Hihnapyörä ..........................................................49 Holkkiakseli .........................................................63 Holkkiakseli ja momenttituki ................................60 Huohottimen tarkastus ja puhdistaminen ............89 Huolto .................................................................77 Huoltopalvelu ......................................................97 Huoltovälit ...........................................................78 Häiriöt ..................................................................97 Hävittäminen .....................................................101 I IEC-adapteri AM63 - 280 ....................................52 Ilmanvaihtoventtiili ........................................ 40, 46 J Jalkamalli ja eteenkytketty vaihde .......................47 Jalkarakenne .......................................................45 K Kallistusasento ....................................................30 Kansi AD ...................................................... 55, 79 Keskitysreunan toleranssi ...................................39 Keskitysreunuksella varustettu kansi AD../ZR ....56

Kiristysholkki ...................................................... 63 Kiristysmomentit ................................................. 45 Korroosio ............................................................ 40 Korroosiosuojausjärjestelmät ............................. 32 Kuljetus .............................................................. 11 Kuljetusehdot ..................................................... 14 Kuljetusvauriot ................................................... 11 Kutisteholkin irrotus ............................................ 68 Kytkimen asennus .............................................. 51 Kytkin ................................................................. 51 Käyttöosien asennus .......................................... 49 Käyttöönotto ....................................................... 71 L Laipparakenne ................................................... 59 Lisävarusteet ...................................................... 36 Lämpötila-anturi PT100 ...................................... 37 Mitat ............................................................. 70 Sähköinen liitäntä ........................................ 70 Tekniset tiedot ............................................. 70 Läpimittatoleranssi ............................................. 39 M M1...M6 .............................................................. 21 Malli .................................................................... 21 Mobilux ............................................................... 96 Momenttituet ................................................ 37, 60 Momenttitukien kiristysmomentit ........................ 60 N NEMA-adapteri AM56 - 365 ............................... 52 Nousuputki ......................................................... 35 O OS1, OS2, OS3 ................................................. 32 Osiokohtaiset turvaohjeet .................................... 5 P Pakkaus ............................................................. 14 Perusta ............................................................... 48 Pintalämpötila .................................................... 74 Planeetta- ja eteenkytketyn vaihteen yhdistelmä .......................................................... 16 PT100 ................................................................ 37 R Renolit ................................................................ 96 S Sisällytetyt turvaohjeet ......................................... 5 Sisäpuolinen suojaus ......................................... 14

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

113

Hakemisto

Sisäänajoaika ......................................................72 Suojalaitteet ........................................................40 T Takaisinpyörintäeste ...........................................73 Takaisinpyörintäesteellä AD../RS varustettu kansi ...................................................................58 Takaisinpyörintäesteellä AM../RS varustettu adapteri AM .........................................................54 Tarkastus ............................................................77 Tarkastusvälit ......................................................78 Tehohäviöt ..........................................................27 Tekijänoikeusmerkintä ..........................................6 Tiivistehuulet .......................................................42 Tiivisterasvan täyttäminen ..................................88 Tiivisterasvat .......................................................96 Toimintahäiriöt ....................................................97 Toleranssit ..........................................................39 Turvaohjeissa esiintyvät merkkisanat ...................5 Turvaohjeita Dokumentaatiossa olevat merkinnät ..............5 Rakenne, osiokohtaiset ..................................5 Rakenne, sisällytettyjen ..................................5 Turvasymbolit ........................................................9 Tyyppikilpi ...........................................................17 Tyyppimerkintä ....................................................17 Työkalu ...............................................................39 U Ulkopuolinen suojaus ..........................................14 Umpiakseli ..........................................................49 Umpiakselilla varustettu vaihde ..........................49 Uppovoitelu .........................................................33

114

V Vaihteen asentaminen paikalleen ...................... 45 Vaihteen kiinnityksen kiristysmomentit ............... 45 Vaihteen kiinnitys ............................................... 45 Vaihteen poistaminen käytöstä .......................... 75 Vaihteen rakenne ............................................... 16 Vaihteessa olevat merkinnät ................................ 9 Vaihteessa olevat piktogrammit ........................... 9 Vaihteessa olevat tarrat ....................................... 9 Vaihteessa olevat varoitukset .............................. 9 Valmistelut ......................................................... 42 Varastointiehdot ........................................... 14, 15 Vastuun rajoitus ................................................... 6 Vierintälaakereiden rasvat ................................. 96 Voiteluaineen täyttömäärät ................................ 93 Voiteluaineen vaihtovälit .................................... 80 Voiteluaineet ...................................................... 90 Voitelurasvat ...................................................... 96 Y Ympäristöehdot .................................................. 42 Ö Öljykylpyvoitelu .................................................. 34 Öljyn lämpötila ................................................... 74 Öljyn määrän tarkastaminen .............................. 81 Öljyn ominaisuuksien tarkastaminen .................. 82 Öljyn tasaussäiliö ............................................... 34 Öljyn tyhjennyshana ........................................... 38 Öljyn vaihtaminen .............................................. 83 Öljyntyhjennysruuvi ............................................ 38

Asennus- ja käyttöohje – Planeettavaihdemoottorit rakennekoot P.002 – P.102

SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Puhelin +49 7251 75-0 Faksi +49 7251 75-1970 [email protected]

www.sew-eurodrive.com